Aktualności

Jeszcze więcej aktywnych społeczności!

Zapraszamy do lektury kolejnego, trzeciego, tomu publikacji „Aktywne Społeczności. Zmiana Społeczna. Katalog Praktyk”. W książce kolejne historie lokalnych społeczności, które wychodzą z inicjatywą, organizują się, rozwiązują problemy, które przed nimi stoją.

Jak mieszkańcy białostockiego bloku zrobili wystawę fotografii i filmów w suszarni na 11. piętrze? Co wynikło z przygotowania przez mieszkańców Pogorzyc wirtualnej księgi swojej wsi? Jakie korzyści przynosi lokalne partnerstwo działające na Starym Przedmieściu w Gdańsku? Te i wiele innych historii znajdziemy w najnowszym Katalogu praktyk Aktywnych społeczności. Opowieści są różne, ale każda z nich pokazuje ludzi, którzy podejmują inicjatywy zmieniające ich samych i otoczenie, w którym żyją. Historie wzbogacone są komentarzami animatorów regionalnych CAL, które wnoszą do nich refleksję na temat tego jak powstaje i jak funkcjonuje aktywna społeczność.

Książka jest wynikiem pracy kilkunastu animatorów społecznych CAL z całej Polski. Co roku przyglądają się oni wybranym społecznościom lokalnym i inicjatywom przez nie podejmowanym. Starają się je poznać, zrozumieć i opisać.

W publikacji przypominamy także model aktywnej społeczności prezentujący wzorcową „aktywną społeczność” wypracowany przez animatorów społecznych CAL. W książce  jest również ciekawy artykuł na temat tego po co i w jaki sposób pokazywać szerszemu otoczeniu inicjatywy podejmowane przez lokalne społeczności.

Zapraszamy do lektury!

Do pobrania

Aktywne Społeczności. Zmiana Społeczna. Katalog Praktyk, tom III

Więcej informacji na temat Programu Aktywnych Społeczności:
www.aktywnespolecznosci.pl

Publikacja została wydana w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.