Aktualności

Już jest drugi numer Empowerment o aktywnej integracji

Przedstawiamy drugi  numer czasopisma EMPOWERMENT, które powstało, aby upowszechniać wiedzę z obszaru nowej polityki społecznej, pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Celem, dla którego ukazuje się czasopismo, jest  integracja różnorodnych  środowisk – teoretyków i praktyków, pracowników instytucji rządowych i samorządowych, działaczy organizacji pozarządowych i podmiotów prywatnych, których łączy podobna wrażliwość na kwestie społeczne i podobny sposób myślenia o rozwoju i systemowych rozwiązaniach w obszarze polityki społecznej. Pozytywne reakcje i cenne informacje zwrotne jakie otrzymaliśmy po publikacji pierwszego numeru EMPOWERMENT, za które jako Redakcja serdecznie dziękujemy, podtrzymują naszą motywację, że tego typu pismo jest bardzo potrzebne i że powinniśmy kontynuować nasze starania, aby na jego łamach łączyć idee, ludzi i dobre praktyki z obszaru socjalnego.

Pobierz plik:

Empowerment o polityce aktywnej integracji