Aktualności

Katowice: Jak skutecznie wdrażać metodę Organizowania Społeczności Lokalnej

Co przeszkadza we wdrażaniu metody środowiskowej w instytucjach pomocy społecznej i jak możemy przezwyciężyć te trudności? – O tym dyskutowali w Katowicach przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie i realizowanie polityki społecznej.

Seminarium „Organizowanie społeczności lokalnej – od założeń do praktyki” odbyło się w dniach 22-23 października w Katowicach. Uczestniczyły w nim osoby kształtujące i realizujące regionalną oraz lokalną politykę społeczną (przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, urzędów wojewódzkich, urzędów miast oraz ośrodków pomocy społecznej).

Podczas spotkania można było się wiele dowiedzieć na temat nowego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych jakim jest metoda organizowania społeczności lokalnej. Paweł Jordan z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL opowiedział o założeniach metody OSL i wykorzystywanych przez nią narzędziach oraz wyjaśnił dlaczego jej zastosowanie ma strategiczne znaczenie dla skuteczności pomocy społecznej. Z kolei Marek Rymsza z Instytutu Spraw Publicznych opowiedział o ciekawych badaniach pracowników socjalnych i wnioskach jakie z nich płyną dla wdrażania metody OSL w życie.

Ciekawym punktem programu była prezentacja doświadczeń przez osoby, które na co dzień pracują metodą OSL. Celina Cymorek oraz Izabela Malik z Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach opowiadały o zmianach, które udało się wprowadzić w ośrodku, dzięki którym możliwe stało się skuteczne prowadzenie pracy środowiskowej. Opowiadały również o sukcesach w aktywizowaniu środowiska seniorów w Czerwionce-Leszczynach. Pozytywnymi doświadczeniami dzielił się również Waldemar Jan z Partnerstwa łączącego MOPS Katowice oraz Stowarzyszenie Fabryki Inicjatyw Lokalnych opowiadając o swojej wieloletniej współpracy ze społecznością katowickiego Nikiszowca.

Uczestnicy podczas spotkania mieli szansę wypowiedzieć się na temat trudności, z jakimi muszą się mierzyć wprowadzając metodę Organizowania Społeczności Lokalnej w swoich ośrodkach oraz dzielić się pomysłami na to w jaki sposób można je przezwyciężać. Wspólnie zastanawiali się jak przełamać bariery na płaszczyźnie współpracy z mieszkańcami, współpracy z lokalnymi władzami, we współpracy z prywatnymi firmami, organizacjami i lokalnymi instytucjami oraz w ramach samej instytucji pomocy społecznej.

Do pobrania:

Ramowy model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej

Prezentacje:
dr Marek Rymsza, ISP
Paweł Jordan, CAL
Celina Cymorek, OPS Czerwionka-Leszczyny
Izabela Malik, OPS Czerwionka-Leszczyny
Waldemar Jan, FIL, MOPS Katowice