Aktualności

Katowickie Szopienice: aktywizowanie mieszkańców jest możliwe! [TV CAL]

Mieszkańcy dzielnicy, która ma złą sławę potrafią być aktywni, zorganizować się i drobnymi krokami zmieniać swoje otoczenie na lepsze – potrzebują do tego jednak wsparcia kompetentnej osoby – organizatora społeczności lokalnej. O tym właśnie jest film Jakuba Piątka o jednej z katowickich dzielnic – Szopienicach.

Organizowanie społeczności lokalnej to metoda, która polega na aktywizowaniu i usamodzielnianiu ludzi, dzięki, której osoby wykluczone mają szansę na nowo włączyć się do życia społecznego. Model OSL zakłada, że pomoc marginalizowanym osobom i rodzinom musi opierać się na zmianie w lokalnych społecznościach, w których te osoby funkcjonują, dlatego działania nakierowane są na całe społeczności (szczególnie te marginalizowane). Organizator społeczności lokalnej pomaga wykluczonym grupom przejść od perspektywy klienta do perspektywy partnera, przemienić się z odbiorców pomocy w grupy, które wspólnymi siłami są w stanie same rozwiązywać problemy. Osoba pracująca ze społecznością wspiera ją aż do momentu, gdy będzie na tyle silna by sama zaczęła rozwiązywać swoje problemy.

Więcej na temat organizowania społeczności lokalnej na www.osl.org.pl

Jakub Piątek – studiował antropologię kultury w Instytucie Kultury Polskiej i reżyserię filmową w PWFTiTV w Łodzi. Podczas studiów zrealizował m.in. etiudy dokumentalne „Jak wrócisz” i „Karuzelnicy” oraz fabularne „Pustostan” i „350 km”. Jego dokumentalny debiut „Matka” wyprodukowała Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, Studio Munka i Telewizja Polska. Film był pokazywany na ponad 50 międzynarodowych festiwalach, zdobył kilka nagród. Współpracuje z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych “ę” jako tutor (“Videonotacje”, “Polska.doc”).

Film powstał w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.