Aktualności

Kawiarnia dla Seniora – praca środowiskowa OPS w Policach

Starzejące się społeczeństwo jest zagrożone wykluczeniem społecznym.

Bardzo często u ludzi starszych dostrzegamy bezradność, brak motywacji do zmiany i zerwanie relacji społecznych. Kawiarnia dla Seniora jest naszą odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez seniorów  i wynikają z wcześniejszego rozeznania potrzeb starszych mieszkańców naszego miasta. Celem projektu jest aktywizacja starszych mieszkańców miasta Polic sprzyjająca integracji społecznej, utrzymaniu więzi międzypokoleniowej oraz wzmocnienie potencjału osób starszych. Zaproszenie do naszej Kawiarni przyjęli Seniorzy zrzeszeni w Klubach Seniora przy polickich Radach Osiedli nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  członkowie Uniwersytetu III Wieku, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Klubu Emeryta w Tatyni.

W trakcie wydarzenia wystąpił dla naszych seniorów zespół muzyczny. Ponadto seniorzy mogli zaprezentować przygotowane przez siebie wystąpienia w formie konkursów, piosenek oraz skeczy.

Jednym z naszych celów było wyłonienie aktywnych seniorów, którzy chcieliby zaangażować się w pracę jako wolontariusze. Z naszego rozeznania w środowisku lokalnym wynikało, że na terenie Polic zamieszkuje coraz więcej osób starszych, schorowanych i samotnych, którzy z uwagi na stan zdrowia nie mają możliwości uczestniczenia w aktywnych formach spędzania czasu wolnego.

Chcieliśmy wyciągnąć seniorów z domów, odnaleźć ich potencjał, a nawet zaangażować aktywnych seniorów, aby pomogli osobom starszym, potrzebującym wsparcia.

Z uczestników obecnych podczas wydarzenia wyłonili się aktywni Seniorzy, którzy wyrazili swoją gotowość oraz chęć do dalszych działań na rzecz osób starszych. Wspólnie z grupą Seniorów ustaliliśmy, że najlepszą formą działań będzie zorganizowanie warsztatów z rękodzieła, podczas których Seniorzy wykonają stroiki świąteczne. Miejscem warsztatów będzie świetlica środowiskowa przy Radzie Osiedla nr 2 w Policach, z którą tutejszy Ośrodek współpracuje od wielu lat.

Kolejnym etapem wspólnie podejmowanych działań będą odwiedziny osób starszych, samotnych i schorowanych w ich domach przez aktywnych seniorów-wolontariuszy wraz  z pracownikami socjalnymi oraz dziećmi ze świetlicy środowiskowej. Podczas odwiedzin Seniorzy wraz z dziećmi wręczą osobom starszym specjalnie dla nich przygotowane świąteczne upominki oraz kartki z życzeniami.

Naszymi działaniami staramy się wychodzić naprzeciw problemom z jakimi borykają się starsi ludzie, a poczucie osamotnienia i izolacji są szczególnie dotkliwe. Dzięki działaniom środowiskowej pracy socjalnej widzimy rezultaty, które mają doskonałe zastosowanie wobec kryzysu wieku. Tym samym uwrażliwiamy młodego człowieka na potrzeby i problemy starszego pokolenia.

Joanna Siedlarz

Anna Malinowska

OPS Police