Aktualności

Kolory Pomocy Społecznej – zmiany w Katowicach

12 września, w Urzędzie Miasta Katowice odbyła się konferencja na temat zmian w  rozwiązywaniu problemów społecznych w Katowicach. Konferencja towarzyszyła wystawie „Kolory Pomocy Społecznej”, w ramach projektu Standardy w Pomocy, realizowanego przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Jeszcze do 21. września wystawę jest prezentowana na Dworcu Głównym w Katowicach.

„Kolory Pomocy Społecznej” to duży krok w dyskusji na temat zmian w pomocy i integracji społecznej, w odczarowaniu stereotypu pracownika socjalnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach jest ważnym uczestnikiem projektu, wdrażając w Szopienicach standard Organizowania Społeczności Lokalnej.

Podczas spotkania można było poznać ideę projektu Standardy w Pomocy, w tym nową rolę pracownika socjalnego. Swoje działania pracownicy ośrodka zaprezentowali na filmach. Wizerunek jednej z pracownic socjalnych Agnieszki Rzepeckiej można obejrzeć na wystawie.

Ważnym punktem konferencji była rozmowa z mieszkańcami Szopienic, wolontariuszami, pracownikami socjalnymi i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Można też było obejrzeć kroniki prowadzone przez mieszkańców, pokazujące zmiany otoczenia i życia społeczności Szopienic, dowiedzieć się jak młodzież włącza się do organizowania społeczności lokalnej oraz spróbować smakołyków przygotowanych przez spółdzielnię socjalną Rybka, najlepsze przedsiębiorstwo społeczne ubiegłego roku.

Udział wzięli Krzysztof Marek, v-ce prezydent Katowic,  Maria Sokół, radna Rady Miasta Katowice, Małgorzata Moryń –Trzęsimiech, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowic oraz Anna Trepka, dyrektor i Ewa Bromboszcz, z-ca dyrektora – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Obecni byli także goście związani z działaniami na rzecz pomocy społecznej z Warszawy, m.in. Agnieszka Beńko, koordynator Projektu Standardy w Pomocy, Dorota Starzyńska, specjalista ds. promocji Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Hubert Gorczyca, autor zdjęć na wystawę.

Więcej informacji i zdjęć z realizacji projektu na www.standardypomocy.pl