Aktualności

Konferencja “Decydujmy razem”. Rekrutacja trwa do 25 maja.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami projektu zaprasza na konferencję „Decydujmy razem. Udział społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych”.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, osoby zaangażowane we wdrażanie partycypacji publicznej oraz tych wszystkich, którzy dopiero myślą o działaniach partycypacyjnych w swoich gminach i  powiatach.

Program konferencji obejmuje m.in. dyskusję panelową: „Partycypacja publiczna – ograniczenie czy rozszerzenie lokalnej władzy”, w której swój udział potwierdzili Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Robert Choma, Prezydent Miasta Przemyśla, Marcin Stopa, Unia Metropolii Polskich, sekretarz Miasta Rzeszowa, dr hab. Wojciech Łukowski, Uniwersytet Warszawski, Jakub Wygnański, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Jacek Żakowski.

W drugiej części konferencji planowane są trzy równoległe sesje dyskusyjne.

Sesja Partycypacja w praktyce prowadzona przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych będzie miała formę warsztatu z aktywnym udziałem uczestników. Przedstawiciele samorządu z Gdyni i Głuchowa zaprezentują własne przykłady partycypacji, przedstawiony zostanie także krótki film na temat dobrej praktyki zagranicznej. Uczestnicy wspólnie wykonają ćwiczenia – próby praktycznego zastosowania wybranego narzędzia partycypacyjnego w konkretnym zadanym temacie.

W trakcie sesji Partycypacja w polskich samorządach – różne ścieżki do celu zaprezentowany zostanie sposób, w jaki Stowarzyszenie CAL i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej budują z samorządami gminnymi i powiatowymi proces partycypacji w lokalnych politykach publicznych.

Pierwsza część sesji Jak mierzyć partycypację na poziomie lokalnympoświęcona będzie prezentacji narzędzia służącego pomiarowi partycypacji publicznej w samorządach opracowanego przez zespół ekspertów Instytutu Spraw Publicznych. Przedstawione zostaną założenia narzędzia, jego konstrukcja i sposób zastosowania. W części drugiej odbędzie się dyskusja z uczestnikami konferencji na temat przydatności i możliwości wykorzystania zaprezentowanego narzędzia oraz korzyści i ewentualnych trudności związanych z jego stosowaniem.

Konferencja rozpoczyna się o godz. 10.30. Zobacz szczegółowy program.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pomocą formularza rejestracyjnego. W przypadku wystąpienia problemów związanych z wypełnieniem formularza uprzejmie prosimy o kontakt: kontakt@decydujmyrazem.pl, tel. 22 450 98 72.

Rejestracja trwa do 25 maja 2011 roku.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zapewniamy miejsc parkingowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.