Aktualności

Konferencja: Lokalne innowacje czy odgórne schematy?

Czy innowacyjne przedsiębiorstwa rozwiążą nasze problemy? Czy innowacji można nauczyć? Skąd się biorą innowacje? Jak innowacyjne przedsiębiorstwa mają się do realizacji usług w gminie? O tym wszystkim postaramy się porozmawiać podczas konferencji organizowanej przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – 21 marca 2013 w Warszawie.

CAL ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji pt: “Lokalne innowacje czy odgórne schematy?”, która odbędzie się w naszej nowej siedzibie 21 marca 2013 roku w Warszawie.

Innowacje społeczne stają się głównym hasłem napędzającym do działań. W związku z tym chcemy się wspólnie z Państwem zastanowić-co mogą przynieść? Czy innowacje są nam w ogóle potrzebne? Czy innowacyjne przedsiębiorstwa rozwiążą nasze problemy? Czy innowacji można nauczyć? Skąd się biorą innowacje? O tym wszystkim postaramy się porozmawiać w ciągu dwóch paneli dyskusyjnych. nt. innowacyjnych przedsięwzięć społecznych i innowacji w zakresie usług w gminie. Spotkanie rozpoczniemy od poznania modelu społecznie odpowiedzialnego terytorium, które było głównym hasłem naszych działań w projekcie.

Zaprezentujemy dwie publikacje wydane w ramach projektu tj. Laboratorium Ekonomii Społecznej- poradnik jak organizować lokalne planowanie ekonomii społecznej i refleksją nad nią oraz Klastry w sektorze Ekonomii Społecznej- poradnik- jak stworzyć sieć współpracujących podmiotów z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

Konferencja odbędzie się w ramach projektu Innowacje- przedsiębiorczość- rozwój dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca 2013 roku pod adresem e-mail: agnieszka@cal.org.pl

Do pobrania:

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy