Aktualności

Konferencja Pracowników Socjalnych: Od teorii do praktyki

Wprowadzenie do tematyki organizowania społeczności lokalnej, wyniki pilotażowego wdrażania metody OSL, panel ekspercki, pokaz filmów i dyskusja. Tak minął pierwszy dzień Konferencji Pracowników Socjalnych „Usługa społeczna na rzecz aktywnej integracji”.

Różnorodnie i intensywnie –tak można podsumować pierwszy dzień wydarzenia. Przypomnieliśmy założenia modelu Organizowania społeczności lokalnej (Paweł Jordan, ekspert CAL). Pokazaliśmy jak przebiegał niedawno zakończony pilotażowy etap wdrażania modelu OSL, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu pracowników socjalnych z całej Polski (Magdalena Popłońska-Kowalska, ekspertka CAL).

Oddaliśmy też głos specjalistom od polityki społecznej. Zuzanna Grabusińska (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), Mirosław Grewiński (Wyższa Szkoła TWP w Warszawie), Tomasz Kaźmierczak (Instytut Spraw Publicznych) i Cezary Miżejewski (niezależny ekspert) rozmawiali o metodzie organizowania społeczności lokalnej jako usłudze społecznej. Poruszano takie zagadnienia jak ekonomizacja polityki społecznej, warunki niezbędne do upowszechnienia metody środowiskowej pracy socjalnej czy konsekwencje traktowania metody OSL jako usługi.

Największe zainteresowanie uczestników wzbudził pokaz filmów Jakuba Piątka, na których zobaczyliśmy jak pracownicy socjalni pracując z mieszkańcami metodą OSL potrafią wydobyć tkwiący w nich potencjał i doprowadzić do realnej zmiany w społeczności. Po projekcji bohaterowie filmów dzielili się swoimi trudnościami i sukcesami we wdrażaniu metody OSL oraz emocjami i refleksjami związanymi z pracą ze społecznością lokalną.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o tym jak pracują z mieszkańcami pracownicy socjalni w Kościanie. Wkrótce na naszym kanale YouTube (Telewizja CAL) udostępniać będziemy kolejne filmy!

Przed nami dwa kolejne intensywne dni. Już jutro swoimi doświadczeniami będą się z nami dzielić Val Harris i Ann Hindley – brytyjskie ekspertki ds. rozwoju społeczności lokalnych z kilkudziesięcioletnim stażem.

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.