Aktualności

Konferencja Pracowników Socjalnych: Skuteczna pomoc społeczna

Wyniki pilotażowego wdrażania metody organizowania społeczności lokalnej w ośrodkach pomocy społecznej, pokazy filmów, debaty z ekspertami, warsztaty prowadzone przez zagranicznych gości – tak wyglądała Konferencja Pracowników Socjalnych „Usługa społeczna na rzecz aktywnej integracji”.

W spotkaniu wzięło udział niemal 200 pracowników socjalnych z całej Polski. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z założeniami wypracowanego przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Instytut Spraw Publicznych modelem organizowania społeczności lokalnej.

Podczas spotkania można było dowiedzieć się co wyniknęło z trwającego niemal dwa lata pilotażowego wdrażania modelu OSL, w ramach którego kilkudziesięciu pracowników socjalnych zostało przeszkolonych w zakresie OSL, a ich ośrodki przygotowane do prowadzenia pracy środowiskowej pod względem formalnym i administracyjnym.

[Więcej o fazie pilotażu >>>zobacz]

Swój głos mieli również specjaliści od polityki społecznej. Zuzanna Grabusińska (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), Mirosław Grewiński (Wyższa Szkoła TWP w Warszawie), Tomasz Kaźmierczak (Instytut Spraw Publicznych) i Cezary Miżejewski (niezależny ekspert) rozmawiali o metodzie organizowania społeczności lokalnej jako usłudze społecznej. Poruszano takie zagadnienia jak ekonomizacja polityki społecznej, warunki niezbędne do upowszechnienia metody środowiskowej pracy socjalnej czy konsekwencje traktowania metody OSL jako usługi.

Duże zainteresowanie uczestników wzbudził pokaz filmów Jakuba Piątka, na których zobaczyliśmy jak pracownicy socjalni pracując z mieszkańcami metodą OSL potrafią wydobyć tkwiący w nich potencjał i doprowadzić do realnej zmiany w społeczności. Po projekcji bohaterowie filmów dzielili się swoimi trudnościami i sukcesami we wdrażaniu metody OSL oraz emocjami i refleksjami związanymi z pracą ze społecznością lokalną.


[Zobacz jeden z filmów Jakuba Piątka w >>> TV CAL]

W konferencji uczestniczyły Ann Hindley i Val Harris – brytyjskie ekspertki ds. rozwoju lokalnego z kilkudziestoletnim doświadczeniem. Podzczas całodniowego warsztatu. Pokazywały  jak w Anglii pracuje się w „trudnych” dzielnicach i sąsiedztwach. Jakie wyzwania stoją przed tamtejszymi organizatorami społeczności lokalnych i w jaki sposób rozwiązują oni lokalne problemy.

[Więcej o angielskich doświadczeniach pracy ze społecznością można dowiedzieć się z publikacji, której redaktorem jest Val Harris “Umiejętności potrzebne w organizowaniu społeczności lokalnej” wydanej przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL  >>>zobacz]

W ramach warsztatu uczestnicy w grupach zastanowiali się jakie zmiany chcieliby wprowadzić w społecznościach, w których pracują, jakie mają wspólne trudności i z jakich zasobów mogą korzystać, by je przezwyciężyć. Badano również rozwój społeczności w kontekście pracy z rodzinami, młodymi ludźmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Wydarzenie było również okazją do refleksji nad tym jakie są perspektywy dla systemowego wdrożenia Organizowania społeczności lokalnej. Cezary Miżejewski, niezależny ekspert ds. polityki społecznej podczas konferencji mówił o potrzebie rozszerzenia definicji pracy socjalnej, tak aby w sposób jednoznaczny obejmowała również pracę ze społecznością lokalną. – Do prowadzenia pracy ze społecznością przez pracowników socjalnych często wystarcza sam dobra wola. Czasami jednak nie wystarcza, dlatego warto wprowadzić do ustawy zapisy, które w sposób jednoznaczny uwzględnią pracę metodą OSL przez instytucje pomocy społecznej – Mówił Cezary Miżejewski. – Niestety samorządy często nie dają zielonego światła dla takich działań, w myśl zasady, że jeśli coś nie jest jednoznacznie zapisane w ustawie, to znaczy, ze nie jest dozwolone.

Zwracał jednak uwagę, że skuteczne wprowadzenie metody OSL nie jest wyłącznie kwestią pieniędzy i zmian w prawie. – Wcześniejsze doświadczenia pokazują, że równie ważne jest budowanie metodologii i kształcenie – mówił Miżejewski.

Konferencja Pracowników Socjalnych odbyła się w dniach 26-28 listopada 2012.

Do pobrania:
Model organizowania społeczności lokalnej

Prezentacje:
Paweł Jordan, Założenia modelu Organizowania Społeczności Lokalnej

Magdalena Popłońska Kowalska, Jak wdrażaliśmy model OSL

Cezary Miżejewski, W kierunku rozwiązań systemowych

Ann Hindley, Working with vulnerable people on personal safety

Val Harris, Neighbourhood Community Planning

Renata Stańczyk, Dowody zmian, czyli do czego prowadzi model OSL we Włocławku

Magdalena Stefańska, Praca w mikrospołecznościach, czyli organizowanie społeczności lokalnej w Wałbrzychu

Zapraszamy do zapisania się na bezpłatny newsletter dot. tematyki organizowania społeczności lokalnych. Biuletyn jest bezpłatny i trafia do odbiorców raz w miesiącu.

Subskrypcja biuletynu OSL >>>

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.