Aktualności

Konkurs dla Animatorów Społecznych: Wciąż czekamy na Wasze zgłoszenia!

Jeżeli jeszcze nie przesłałeś zgłoszenia do konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej – wciąż możesz to zrobić! Przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń do 15 czerwca.

Konkurs ma na celu wyróżnienie i promocję działalności animatorów i animatorek społecznych – osób, które zarówno swoją postawą, jak i pracą w swoim środowisku, przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych.

Patronką konkursu jest Helena Radlińska, twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce, która jak nikt inny wiedziała, że animatorzy są potrzebni, by społeczność lokalna mogła się rozwijać. Radlińska dostrzegła siły społeczne, czyli zależność między jednostką a środowiskiem, na której bazują w swojej pracy animatorzy.

Wierzymy (i doświadczenia to potwierdzają), że warto jest pokazać światu zarówno ludzi, którzy tak wiele robią w środowisku lokalnym, jak również promować animacyjne sposoby pracy w społeczności i ze społecznością lokalną. Dzięki Wam wyróżniliśmy już 39 osób, które motywują, wspierają, działają.

Czym jest nagroda im. Heleny Radlińskiej
Animatorzy to wyjątkowe osoby, formuła konkursu musi odpowiadać na tę wyjątkowość. Wszyscy Laureaci w kolejnych latach zostają włączeni w prace Kapituły Konkursu. Przyznane wyróżnienie jest tym ważniejsze, że kandydatów do wyróżnienia w konkursie zgłaszają osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje, z którymi pracuje dany Animator. Dla samego Animatora jest to tym większa wartość, bo doceniają go Ci, z którymi pracuje.

Pomysłodawcą Konkursu jest Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, a od pięciu lat jego współorganizatorem jest też Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas odbyło się 5 edycji Konkursu, a laureatami zostało 39 animatorów z całej Polski. Innym wspólnym działaniem jest organizacja corocznych konferencji, będących okazją do spotkania środowisk zaangażowanych w animację rozwoju lokalnego w Polsce, a także ciągała współpraca edukacyjna związana z animatorami w Regionalnych Ośrodkach EFS.

Patronat medialny nad konkursem objął portal organizacji pozarządowych ngo.pl

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu, przyjmowania zgłoszeń oraz dotychczasowych laureatów można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Animacja Społeczna/Konkurs dla Animatorów Społecznych

Zapraszamy do dołączenia do listy subskrybentów Newslettera CAL. Chcesz, aby prosto na Twoją skrzynkę emailową trafiały aktualne informacje związane z Centrum Wspierania Aktywności Loklanej CAL? Już dziś dołącz do grupy odbiorców newslettera. Wystarczy wypełnić krótki formularz znajdujący się na www.cal.org.pl pod mapą CAL.