Aktualności

Konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leadera

W piątek, 16 lipca br. mija termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leadera.
Konkurs skierowany jest do lokalnych grup działania i ich beneficjentów z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego a jego celem jest zgromadzenie dobrych praktyk pokazujących rozwiązania w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim i małopolskim włączających społeczność, w tym grupy defaworyzowane do zarządzania, wdrażania i oceny procesu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, a także wprowadzaniu zmian i tworzeniu nowych rozwiązań.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w załączonym ogłoszeniu oraz regulaminie.