Aktualności

Konkurs Inicjatywy Sąsiedzkie Zapraszamy grupy mieszkańców z Kielc, do udziału w konkursie na wsparcie inicjatyw sąsiedzkich.

Konkurs ma na celu wspieranie aktywności mieszkańców na terenie objętym Programem Aktywności Lokalnej (społeczności: 1 Maja i Hubalczyków, Skibińskiego, Hutnicza, Ściegiennego).

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej – partner w projekcie Gminy Kielce „Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Więcej informacji w Regulaminie konkursu tutaj Regulamin konkursu inicjatyw sąsiedzkich_ostateczny

Konkurs inicjatyw sąsiedzkich_plakat

Załącznik nr 1 – wniosek o mikrogrant

Załącznik nr 2 – pełnomocnictwa

Załącznik nr 3 – karta oceny formalnej

Załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 6 – sprawozdanieZałącznik nr 7 – rozliczenie