Aktualności

Konwent programu Dom Kultury+ Edycja 2023, Zadanie I – Inicjatywy lokalne

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL jest realizatorem programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Edycja 2023 Zadanie I – Inicjatywy lokalne”.
To dla nas wielki zaszczyt, by poprzez animatorów, towarzyszyć instytucjom kultury uczestniczącym w programie, w przeprowadzeniu inicjatyw lokalnych na podstawie zdiagnozowanych potencjałów kulturowych lokalnego środowiska.

Pierwszy konwent w tegorocznej edycji odbędzie się w Milanowskim Centrum Kultury. Bardzo dziękujemy za otwartość i gościnę!

Konwent będzie przestrzenią do edukacji, wymiany doświadczeń, dyskusji o dobrych, a może i trudnych praktykach, szczególnie, że tegoroczni Beneficjenci zakończyli pierwszy etap programu, który jest szczególnie ważny ze względu na przeprowadzoną diagnozę potencjałów kulturowych i wybór inicjatyw mieszkanek i mieszkańców.

Spotkamy się w gronie tegorocznych, wcześniejszych, a może i przyszłych Beneficjentów, a także Animatorek i Animatorów, co pozwoli nam spotkać różne punkty widzenia procesu zmiany społecznej, którą wprowadzamy dzięki kulturze.

Program

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w konwencie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Proszę o rejestrację udziału do dnia 17 lipca 2023r. poprzez wypełnienie formularza na stronie https://forms.gle/VR5m56QoLgzhsYsT9

loga pełne dk cal