Aktualności

Kwartalnik “Animacja życia publicznego” – nowe otwarcie

CAL w ramach projektu z FIO  – “Nieodkryty wymiar trzeciego sektora. Niezinstytucjonalizowane przejawy społecznikostwa w Polsce” otrzymał m.in. szansę na kontynuowanie wydawania pisma Animacja życia publicznego. Pierwszy numer ma za zadanie przybliżyć tematykę zakreśloną w projekcie, a zatem podejmujemy próbę diagnozy obszaru obywatelskiej aktywności, którą cały czas umownie i ogólnie określamy mianem trzeciego sektora. Interesujące mogą okazać się odpowiedzi na pytania, czy
po 25 latach demokracji w Polsce to jest właśnie model, który z punktu widzenia funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego jest optymalny i skuteczny, oraz jakie są jego mocniejsze i te słabe strony. Siłą rzeczy zatem będzie to próba zdefiniowania trzeciego sektora w Polsce, wiadomo bowiem, że jest on zróżnicowany, a tworzą go różne podmioty o charakterze formalnym i nieformalnym, formy instytucjonalne i niemieszczące się w formule klasycznej organizacji czy instytucji. Zebraliśmy wiele interesujących tekstów, zarówno autorów pochodzących ze
środowisk akademickich, jak i praktyków, działaczy i społeczników. Zapraszamy do lektury.

“Animacja życia publicznego” – pobierz plik w formacie PDF.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Nowy obraz (3)