Aktualności

Laureaci konkursu dla animatorów: Monika Bania

Monika Bania, laureatka V edycji Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej, swoją codzienną pracą przekonuje, że teatr to nie tylko miejsce „odbioru” kultury, lecz także miejsce edukacji i rozwoju.

Monika jest specjalistką ds. edukacji teatralnej w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Jak w zgłoszeniu do Konkursu napisała o niej Anna Danilewicz: Jej działalność zawodowa i społeczna w całości podporządkowana jest dwóm ideom: „zarażania” kulturą młodych ludzi oraz edukacji kulturalnej, rozumianej jako mechanizm społecznej przemiany, a nie tylko czynnik zwiększający frekwencję wydarzeń kulturalnych.

Monika w swoje projekty angażuje głównie dzieci i młodzież, umożliwiając im aktywne uczestnictwo w warsztatach teatralnych, programach edukacyjnych czy pracowniach działań twórczych. Projekty te nie są związane jedynie z teatrem, ale z szeroko pojmowaną kulturą i sztuką – w Białymstoku znajdzie się miejsce dla pasjonatów fotografii, architektury, filmu, muzyki czy tańca. Działania realizowane są we współpracy z rozmaitymi instytucjami, organizacjami i osobami indywidualnymi – od szkół wszystkich szczebli, przez instytucje kultury i stowarzyszenia, po twórców niezależnych. Adrianna Szczepkowska, nauczycielka języka polskiego w białostockim liceum, podkreśla, że Monika z jednej strony aktywizuje młodzież do działań artystycznych, a z drugiej – [...] mobilizuje pracowników do tworzenia jej odpowiednich warunków nauki i właśnie rozwoju kulturalnego. Po zakończeniu projektu natychmiast proponuje kolejny, aby wykorzystać rozbudzoną już energię i chęci całej społeczności.

Dużym wyzwaniem był dla Moniki projekt „Odrodzenie” skierowany do osób dorosłych – pań zmagających się z chorobą nowotworową. Projekt składał się z działań takich jak warsztaty teatralne i kostiumowe oraz cykl inscenizowanych sesji zdjęciowych. Klub Amazonek wystawił Monice jednoznaczną ocenę – wykazała się profesjonalizmem, ale też wielką wrażliwością. Jak pisze Teresa Lićwinko: Dzięki tym wszystkim działaniom, mimo bardzo traumatycznych przeżyć, które każda z nas ma za sobą, mimo okaleczeń, które nosimy na ciele i duszy, znowu poczułyśmy się pełnowartościowymi kobietami. Co nie bez znaczenia, projekt odbił się szerokim echem zarówno w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich.

Działalność Moniki rzeczywiście nazwać można (za Anną Danilewicz) „szkołą kultury” – szkołą, której wychowankowie nie tylko z sukcesem zdają na studia artystyczne, lecz także angażują się w działalność społeczną, włączając się w kulturalny wolontariat czy inicjując własne działania. Co więcej – szkołą, która potrafi również integrować lokalne środowisko, uczyć dobrej współpracy i wzmacniać potrzebujące tego grupy.

Obecnie trwa VI edycja konkursu dla animatorów społecznych im. H. Radlińskiej. Czekamy na Wasze zgłoszenia osób, które zasługują na wyróżnienie!

Są w szkołach, klubach, bibliotekach. W metropoliach, miasteczkach, wsiach. Są niewidoczni, choć są wszędzie. Chodzą w trampkach, szpilkach i kaloszach. Chodzą dużo. Trudno ich złapać. Zostawiają ślady, po których idą inni…

Animatorzy. Na nasze szczęście – są

Wiemy, że w Waszych środowiskach jest wielu ludzi, którzy ożywiają społeczności, są swojego rodzaju „iskrą społeczną”, dzięki której możliwa jest zmiana. Koniecznie zgłoś Animatora, który Twoim zdaniem zasługuje na nasze Wyróżnienie!

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie www.cal.org.pl w zakładce animacja społeczna/Konkurs dla Animatorów Społecznych.

Pomysłodawcą Konkursu jest Centrum Aktywności Lokalnej CAL, a od pięciu lat jego współorganizatorem jest też Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas odbyło się 5 edycji Konkursu, a laureatami zostało 39 animatorów z całej Polski. Innym wspólnym działaniem jest organizacja corocznych konferencji, będących okazją do spotkania środowisk zaangażowanych w animację rozwoju lokalnego w Polsce, a także ciągała współpraca edukacyjna związana z animatorami w Regionalnych Ośrodkach EFS.

Patronat medialny nad VI edycją konkursu objął sewis ngo.pl