Aktualności

Lepszy rozwój lokalny dzięki turystyce historycznej

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Impuls. Turystyka historyczna szansą na rozwój lokalny”. To obowiązkowa lektura dla wszystkich, którzy uważają, że ich miejscowość ma niewykorzystany potencjał i chcieliby to zmienić.

Książka pokazuje jak, w sposób zaplanowany i przemyślany, organizować życie społeczno¬-gospodarcze w swojej okolicy, współpracować na rzecz regionu, wskazywać korzyści, które odniosą wszyscy mieszkańcy, kiedy nauczą się wzajemnego zaufania, współpracy i dba¬łości o dobro wspólne, rozumiane nie tylko jako wartości materialne, ale też historyczne i kulturowe.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do wszystkich tych, którym zależy na polepszaniu jakości życia w swojej małej ojczyźnie – decydentów, społeczników, lokal¬nych przedsiębiorców, urzędników – a przy tym mają realne możliwości do wdrażania zmian i współtworzenia przyszłości swojej okolicy. Jeżeli wydaje Ci się, że niewiele mo¬żesz zrobić w pojedynkę, to może po przeczy¬taniu tej publikacji dojdziesz do wniosku, że najwyższa pora zacząć robić coś w większej grupie, założyć stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną albo zorganizować spotkanie, z które¬go wszyscy wyjdą z nowymi pomysłami i chę¬cią współdziałania?

Jedną z autorek artykułów tworzących publikacje jest Anna Jurczyk z centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL . Publikacja wydana została przez Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” na zlecenie Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju IM-PULS. Książka dostępna jest na licencji Creative Commons.

Zapraszamy do lektury!

Impuls. Turystyka historyczna szansą na rozwój lokalny