Aktualności

Lepszy świat jest możliwy – seminarium „Animacja pro bono publico” dobiegło końca

VI seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych dobiegło końca. Spotkanie zorganizowano w Gdańsku przy współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie. Bardzo cieszymy się, że w okrągłostołowej atmosferze mogliśmy razem zapytać  o znaczenie solidarności w animacji życia publicznego.

Dla kogo partycypacja pełni rolę nadrzędną: dla elit czy dla obywateli? – pytał prowokacyjnie prof. Stanisław Mocek (Collegium Civitas) otwierając 28 września seminarium Animacja pro bono publico. Pierwszy dzień seminarium poświęcony był między innymi podstawowym przeszkodom stojącym na drodze  możliwości włączania obywateli w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym. Profesor Maria Mendel (Uniwersytet Gdański) zwróciła uwagę na fakt, że trudno dziś solidaryzować się z biednymi i wykluczonymi: Mamy obecnie dużą polaryzację przestrzeni, żyjemy pomiędzy murami w przestrzeni. W tej sytuacji potrzebny jest jakiś ruch, przemieszczenie. Jest to właśnie animacja pro bono publico. Animacja dla dobra publicznego. Po okrągłostołowej dyskusji przenieśliśmy rozmowy na teren Gdańskiej Stoczni. Ta wieczorna sesja terenowa w Instytucie Sztuki Wyspa była żywym przykładem spełnionej rewitalizacji, miejsca pro bono publico. Opuszczony budynek dawnej szkoły staje się aktywnie działającą instytucją kultury, której charakter i koncepcja programowa wyrasta bezpośrednio ze  specyfiki miejsca, w jakim jest ulokowana, jego historii i tradycji z jednej strony oraz projektowanej przyszłości z drugiej.

Drugi dzień seminarium upłynął pod znakiem animacji pro bono publico w praktyce. Dwugłosowe sesje plenarne traktowały o miejscach, w których żyjemy, ich rewitalizacji z udziałem mieszkańców oraz roli animatora w budowaniu relacji w społecznościach lokalnych. Przedstawione zostały m.in. konkretne przykłady rewitalizacji obejmującej działania podejmowane przez mieszkańców w Gdańsku-Wrzeszczu, które potwierdziły, że przynosi ona dużo większe rezultaty w porównaniu z efektywnością rewitalizacji zaplanowanej odgórnie. Ważny wątek stanowiła problematyka wykluczonych społecznie. Ich poczucia tożsamości i przywiązania, bądź jego braku do przestrzeni, w której żyją. Przy okrągłym stole rozmawiali m.in. streetworkerzy pracujący w środowisku bezdomnych, gdzie najważniejszym zadaniem animatorów jest umiejętne budowanie relacji.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnych seminariach zapraszamy do śledzenia informacji o kolejnych terminach na stronie www.badaniawdzialaniu.pl Cykl seminariów Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych realizowany jest w ramach projektu Decydujmy razem finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do galerii: LINK DO GALERII ZDJĘĆ NA Facebooku