Aktualności

Małe projekty – ważne sprawy

Pisanie o Gruzji  w kontekście działań projektowych jest bardzo trudnym zadaniem.

Będąc w tym kraju nie można bowiem nie dotknąć tradycji, nie usłyszeć muzyki, nie poczuć zapachów, kolorów przypraw i nie spotkać utalentowanych ludzi.

A jednak projekty dają szansę poznania kraju z innej niż turystyczna perspektywy, pozwalają doświadczyć tego na co turysta zazwyczaj nie trafia. I co najważniejsze – można współuczestniczyć w zmianach, które krok po kroku zachodzą w środowiskach objętych działaniami. Obserwujemy to za każdym razem podczas bezpośrednich spotkań z bibliotekarkami (bo tak już jest, że w 99,9% to są kobiety) – uczestniczkami naszego projektu z Zachodniej Gruzji.

Ostatnie nasze spotkanie to opowieść o tym jak niedoinwestowane latami, z bardzo nieaktualnymi księgozbiorami, prawie nie ogrzewane (co uświadomiliśmy sobie dopiero podczas naszego pobytu w grudniu) biblioteki poruszają całe społeczności do rozmaitych działań. Bibliotekarki przekonały się, że nikt nie chce przychodzić do instytucji, w których stanął czas i brakuje energii pod każdym względem. Wymarzyliśmy razem z naszymi gruzińskimi partnerami, że biblioteka będzie nie tylko zauważalna, ale aktywna i mocno obecna w życiu mieszkańców małych miejscowości. W tym celu większość bibliotek  uczestniczących w projekcie po raz pierwszy zgodnie ze „sztuką” projektową wyszła na zewnątrz ze swoimi inicjatywami, zaprosiła partnerów, a mieszkańcom zaproponowała działania, które wymagały zaangażowania i mobilizacji z ich strony. Nie były to działania na wielką skalę, ale dotyczyły takich problemów, jak brak pracy, mała aktywność mieszkańców w obszarze edukacji oraz dezintegracja społeczności lokalnych.

Bezrobotne mieszkanki miasteczka Wani podczas zorganizowanego z inicjatywy biblioteki Święta Wsi mogły sprzedać swoje wyroby kulinarne. Po przeprowadzonej diagnozie zasobów bibliotekarki dokładnie wiedziały jak mogą zaangażować w działania bezrobotne kobiety.  Zdolności niektórych z nich zostały zauważone przez lokalnego właściciela ciastkarni, jedna z kobiet dostała propozycję pracy, inne uwierzyły w swoje możliwości. Bibliotekarki z Charagauli zwróciły uwagę po analizie zebranych ankiet, że ojcowie prawie nie uczestniczą w wychowaniu dzieci i postanowiły to zmienić. Zorganizowały cykl zabaw i tematycznych spotkań, na które zaprosiły całe rodziny. Ojcowie na chwilę „zostali dziećmi”, byli ze swoimi pociechami w innej niż na co dzień sytuacji – radośni i wyluzowani, a całe rodziny z Charagauli spotkały się przy okazji tego wydarzenia …

Projekt dobiega końca. Jesteśmy pewni, że biblioteki, które doświadczyły jak wielki potencjał w postaci wiedzy, talentów, pomysłów mają w swoich instytucjach i społecznościach, już nigdy nie będą chciały wrócić do stanu, w którym większość z nich znajdowała się przed projektem.

Lena Chotkiewicz

„Bliżej edukacji, informacji i pracy – nowoczesna oferta gruzińskich bibliotek” Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r. Projekt będzie trwał do końca grudnia 2013 r.

Projekt jest realizowany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Główną Biblioteką Naukową im. I. Czawczawadze w Kutaisi. Więcej na temat projektu na www.cal.org.pl/projekty