Aktualności

Materiały z Konferencji Pracowników Socjalnych

Zapraszamy do korzystania z prezentacji i nagrań audio z Konferencji Pracowników Socjalnych „Incydent czy proces? Organizowanie społeczności lokalnej”. Poniżej pliki do pobrania:

Paweł Jordan, ekspert Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, wprowadzenie

prezentacja

nagranie audio

Zuzanna Grabusińska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, wprowadzenie

nagranie audio

dr Marek Rymsza, ekspert Instytutu Spraw Publicznych

nagranie audio

dr Bohdan Skrzypczak, prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, wprowadzenie

prezentacja

nagranie audio

Cezary Miżejewski, polityk społeczny, Aktywna Polityka Społeczna – integracja przez aktywizację

prezentacja

nagranie audio

Panel: Dlaczego warto robić OSL?

nagranie audio

Ann Hindley, Val Harris, Organizowanie społeczności lokalnej. Incydent czy proces?

prezentacja

nagranie audio

Ann Hindley, Val Harris, Wartości w organizowaniu społeczności lokalnej

prezentacja

nagranie audio

Panel: Od pracy ze społecznością lokalną do polityki społecznej

nagranie audio

Jakub Wygnański, Instrumentarium narzędziowe do tworzenia profilu społeczności lokalnej, Stowarzyszenie KLON/JAWOR

nagranie audio

Pokaz filmów prezentujących dobre praktyki w pracy ze społęcznością lokalną

Radom, Wolanowska

Długosiodło

nagranie audio

Trwająca od 7 do 9 listopada Konferencja Pracowników Socjalnych „Incydent czy proces? – Organizowanie społeczności lokalnej” odbyła się w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.