Aktualności

Mazowiecki Konwent UTW

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zaprasza 18.12.2018 r. w godz. 13.00-17.00 do Centrum Społecznego Paca (M. Paca 40) na Mazowiecki Konwent UTW realizowany w ramach projektu „Mazowiecka Akademia Współpracy UTW”.

Konwent jest przestrzenią do  spotkania liderów_ek i animatorów_ek, oraz  seniorów i seniorek – osób zajmujących się edukacja ustawiczną realizowaną przez Uniwersytety III Wieku  działających w różnych uwarunkowaniach instytucjonalnych (w ramach instytucji kultury, pomocy społecznej wyższych uczelni) oraz jako podmioty pozarządowe. Liczymy, że będzie to przestrzeń stymulująca proces rodzenia się zaufania miedzy ludźmi, instytucjami i środowiskami zaangażowanymi w politykę senioralną.

W załączniku program wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!

Prosimy o potwierdzenie obecności do poniedziałku 17.12.

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Mazowieckiego

MAZOWIECKI KONWENT UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU (2)