Aktualności

Michał Helwak – jeden człowiek, wiele rzeczy

 „Wielu małych ludzi w wielu małych miejscach, czyniących wiele małych rzeczy – tak można zmienić oblicze świata” – oto motto Michała Helwaka laureata V edycji Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej, prezesa Fundacji Przasnyskiej.

Pasjonat teatru, lokalny działacz Przasnysza, animator pracy ze społecznością i osobami niepełnosprawnymi. Michał Helwak zadziwia wszechstronnością swoich działań. Jest przykładem człowieka, który łączy wrażliwość społeczną ze zmysłem menadżerskim. Potrafi pisać projekty i organizować fundusze na rozwój swoich pomysłów. Ale umie też skupić wokół siebie ludzi w różnym wieku, włączając ich w inicjowane przez siebie działania.

Michała Helwaka do konkursu zgłosiło Stowarzyszenie BORIS z Warszawy. – Zaskakuje i inspiruje do działania. W swojej pracy stara się budować zaufanie pomiędzy różnymi osobami i instytucjami oraz poszukiwać niestandardowych rozwiązań na rzecz środowiska – mówi  Paweł Jordan, prezes Stowarzyszenia BORIS.

Od „Słowa” do Fundacji

Kapituła konkursu im. H. Radlińskiej doceniła Michała również za duże doświadczenie. – Niewielu z nas zrobiło tak wiele w tempie tak ekspresowym – mówi Magdalena Bąkowska z BORISA.

Michał Helwak jeszcze w liceum jako lider nieformalnej Młodzieżowej Grupy Teatralnej „Słowo” był pomysłodawcą i koordynatorem projektu jednego z pierwszych w Polsce musicali z udziałem osób niepełnosprawnych. Tworzony wraz z domownikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu “Pan Twardowski” na podstawie sztuki muzycznej Włodzimierza Jasińskiego i Janusza Grzywacza został zagrany ponad 30 razy a obejrzało go ok. 8 tys. widzów w Przasnyszu, Sochaczewie oraz Warszawie.

Z czasem Grupa „Słowo” przekształciła się w Fundację Przasnyską, która obecnie prowadzi działania na rzecz aktywizowania społeczności lokalnej i ma na swoim koncie liczne sukcesy. Należy do nich m.in. program edukacji ekologicznej “Przasnysz; Czyste Miasto. Z własną torbą na zakupy” uznany za jedno z trzech najlepszych w Polsce przedsięwzięć z zakresu edukacji obywatelskiej zrealizowanych we współpracy szkół i organizacji pozarządowych w 2008 roku.

Tworzymy własną legendę

Michał – prywatnie pasjonat teatru, wykorzystuje do aktywizowania i integrowania mieszkańców głównie projekty artystyczne. W 2009 r. Fundacja wspólnie ze Środowiskowym Domem Samopomocy i Miastem Przasnysz nakręciła film fabularny “Tworzymy własną legendę” opowiadający legendę o powstaniu Przasnysza. Występują w nim osoby niepełnosprawne intelektualnie, domownicy ŚDS-u oraz inni mieszkańcy miasta. Zdjęcia realizowane były na miejskim rynku w Przasnyszu, w scenografii zbudowanej w prowizorycznej hali zdjęciowej oraz na terenie  Leśnictwa Kucbork (gm. Wielbark) nad rzeką Sawicą.  Do filmu udało się zaangażować nie tylko przedstawicieli świata kultury i sztuki, ale także harcerzy, leśników, przedsiębiorców, żołnierzy, księży, nauczycieli, kucharki ze szkoły podstawowej a nawet mamę Michała. Film można obejrzeć w Internecie

“Tworzymy własną legendę, cz. I”

“Tworzymy własną legendę, cz. II”

Do konkursu Michał został rekomendowany przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Joannę Cieślik i Burmistrza Przasnysza Waldemara Marka Trochimiuka.

Pan Michał Helwak pobudza, ożywia i aktywizuje społeczność naszego miasta i w pełni zasługuje na miano animatora społecznego – podsumowuje swoją rekomendację Joanna Cieślik.

Obecnie trwa VI edycja konkursu dla animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej. Czekamy na Wasze zgłoszenia osób, które zasługują na wyróżnienie!

Formularz zgłoszeniowy

Wierzymy (i doświadczenia to potwierdzają), że warto jest pokazać światu zarówno ludzi, którzy tak wiele robią w środowisku lokalnym, jak również promować animacyjne sposoby pracy w społeczności i ze społecznością lokalną.

Pomysł na Konkurs pojawił się w celu wyróżnienia i promocji działalności animatorów i animatorek społecznych – osób, które zarówno swoją postawą, jak i pracą w swoim środowisku, przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych.

Patronką konkursu jest Helena Radlińska, twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce, która jak nikt inny wiedziała, że animatorzy są potrzebni, by społeczność lokalna mogła się rozwijać. Radlińska dostrzegła siły społeczne, czyli zależność między jednostką a środowiskiem, na której bazują w swojej pracy animatorzy.

Pomysłodawcą Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej jest Centrum Aktywności Lokalnej CAL, a od pięciu lat jego współorganizatorem jest też Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas odbyło się 5 edycji Konkursu, a laureatami zostało 39 animatorów z całej Polski. Innym wspólnym działaniem jest organizacja corocznych konferencji, będących okazją do spotkania środowisk zaangażowanych w animację rozwoju lokalnego w Polsce, a także ciągała współpraca edukacyjna związana z animatorami w Regionalnych Ośrodkach EFS.