Aktualności

Miesiąc partnerstw na portalu LABIB zakończony!

25 lutego odbyło się ostatnie, czwarte webinarium w ramach „miesiąca partnerstw” realizowane wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Podczas spotkań internetowych ekspertki: Anna Miodyńska, Katarzyna Sekutowicz i Katarzyna Braun przybliżyły zainteresowanym bibliotekom zagadnienia poświęcone idei partnerstw, nawiązywania przez biblioteki współpracy, a także pogłębiania rozwoju funkcjonujących lokalnie koalicji.

Rozmawialiśmy o tworzeniu „Grup Przyjaciół Biblioteki”, stowarzyszeniach wokół bibliotek oraz możliwych kierunkach rozwoju współpracy. Zastanawialiśmy się nad potencjałem współpracy partnerskiej biblioteki publicznej z samorządem lokalnym oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i biznesem. Podzieliliśmy się opiniami i doświadczeniami zdobytymi podczas dotychczasowej pracy z partnerstwami.

Nagranie spotkań możecie obejrzeć pod adresem, dodatkowo przygotowane przez nasze ekspertki materiały – informacje dotyczące procesu tworzenia i rozwijania struktur partnerskich  możecie odnaleźć na portalu labib.pl w zakładce „Inspiracje”.