Aktualności

Modelowy Standard Aktywnej Integracji – przepis na wdrażanie programów rewitalizacji społecznej. Jak korzystać i jak przekazywać wiedzę partnerom społecznym.

Od lipca w całej Polsce ruszyły 3-dniowe warsztaty dla pracowników publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie opracowania i realizacji programów rewitalizacji społecznej.

Czym można posiłkować się tworząc program rewitalizacji społecznej? Jak przekonać partnerów do zaangażowania w działania? Jak zmierzyć rezultaty aby przekonać uczestników, że działania były skuteczne? Bardzo pomocnym instrumentem w tej pracy jest Modelowy Standard Aktywnej Integracji (MSAI) opracowany w trakcie realizacji dwóch edycji partnerskich Programów Rewitalizacji Społecznej (PRS), które odbyły się w latach 2011–2014 w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” (realizacja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – CRZL).
W trakcie trwających obecnie warsztatów uczestnicy zdobywają wiedzę o etapach budowania takich programów: jak określić obszar rewitalizacji, gdzie szukać podmioty zainteresowane zmianą społeczną a nie tylko rozwojem infrastruktury, w jaki sposób planować działania rewitalizacyjne z uwzględnieniem sposobu ich pomiaru i monitorowania.

Efektem 3-dniowego szkolenia jest nie tylko rozwój wiedzy w zakresie przygotowywania i realizacji partnerskich programów rewitalizacji społecznej. Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję nabycia kompetencji umożliwiających przekazywanie wiedzy kolejnym uczestnikom realizowanych projektów. O metodach szkoleniowych, sposobach uczenia się ludzi dorosłych, „trudnych” uczestnikach i o tym jak powinny być konstruowane szkolenia lub warsztaty przeznaczone dla osób projektujących i wdrażających programy rewitalizacji społecznej dyskutowali uczestnicy podczas warsztatów, które odbyły w Warszawie i Poznaniu. Po zakończeniu uczestnicy warsztatów zabierają ze sobą doskonale przygotowane materiały: „Podręcznik trenera” oraz „Katalog Dobrych praktyk programów rewitalizacji społecznej”.

Jedna z uczestniczek warsztatu napisała: „dużo słyszałam o rewitalizacji społecznej ale dopiero teraz czuje się w pełni wyposażona w umiejętności i wiedzę, żeby rozmawiać z partnerami lokalnymi na ten temat”.

Rekrutacja na warsztaty jeszcze trwa. Czekamy na przedstawicieli i przedstawicielki tych instytucji, którzy nie zdążyli jeszcze do nas się zgłosić. Szczegółowe informację znajdą Państwo na stronach: www.cal.org.pl, rewitalizacjaspoleczna.pl. Serdecznie zapraszamy!!!

Warsztaty realizowane są na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do września 2015 roku w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Społeczna”.

Nowy obraz (1)