Aktualności

MOPS w Radomiu po raz trzeci uhonorowany Certyfikatem CAL

Pomoc społeczna powinna równolegle prowadzić działania aktywizujące i usamodzielniające, pomagające osobom wykluczonym na nowo włączyć się do życia społecznego

W dniu 19 maja 2014 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Radomiu odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatu Jakości Centrum Aktywności Lokalnej za wdrażanie modelu organizowania społeczności lokalnej.  Certyfikat jakości przyznawany jest ośrodkom pomocy społecznej za osiągnięcia w zakresie aktywizowania środowiska lokalnego. Za prowadzoną na tym polu działalność Ośrodek otrzymał dotychczas  dwukrotnie Certyfikat Jakości CAL. Obecnie Certyfikat został przyznany na lata 2014 – 2017 za wdrażanie nowatorskiego modelu organizowania społeczności lokalnej (więcej o modelu OSL dowiesz się na stronie www.osl.org.pl).  Certyfikat wręczył przewodniczący Rady Programowej  Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej Pan Paweł Jordan, uroczystość uświetnili swoja obecnością Wiceprezydent Miasta Radomia Pani Anna Kwiecień oraz Radny Rady Miejskiej Pan Adam Bocheński.

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL przyznaje Certyfikaty Jakości CAL na 3 lata jako wyróżnienie dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych  pracujących na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej podkreśla sposób działania organizacji/instytucji w środowisku lokalnym. Niezależnie od specjalistycznego profilu organizacji oznacza wolę przyjęcia misji społecznościowej polegającej na formułowaniu i realizacji programu w oparciu o bezpośrednie doświadczenia i zaangażowanie mieszkańców.

Praktycznym wymiarem przyjęcia misji społecznościowej CAL jest wdrożenie przez instytucję poddającą się certyfikacji metodycznie uporządkowanego  sposobu lub modelu pracy w społeczności lokalnej, który umożliwia mieszkańcom osiąganie coraz wyższej jakości życia oraz zwiększenie poziomu ich rozwoju osobistego, grupowego  i społecznego.

Więcej na temat procedury certyfikacji znajdziesz na www.cal.org.pl/siec-instytucji-cal/jak-dolaczyc/krok-po-kroku

GRATULUJEMY!!!