Aktualności

Nagroda dla Animatorki z warszawskiego Powiśla [WIDEO]

Jedną z osób wyróżnionych w tegorocznej edycji Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej jest Katarzyna Federowicz. Kapituła konkursu doceniła jej kreatywność i sposób, w jaki buduje środowisko lokalne w wielkim mieście.

Katarzyna Fedorowicz –  jest menedżerem i pedagogiem, który swoją energią stara się pobudzać innych do działania. Zainicjowała Festiwal „Powiślenia”, udziela się także w organizowanym przez Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej projekcie „Partnerstwo dla Powiśla”, w ramach którego angażuje się w poprawę jakości życia mieszkańców Dzielnicy Śródmieście i budowania jej pozytywnego wizerunku.

Konkurs dla Animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej ma na celu promowanie animatorów społecznych oraz wykonywanych przez nich działań. Kandydata do Konkursu zgłaszają osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje, dołączając do formularza zgłoszeniowego rekomendacje od przedstawicieli lokalnych władz, instytucji, grup formalnych i nieformalnych lub osób. Kapitułę Konkursu tworzą laureaci poprzednich pięciu edycji, czyli 38 animatorów z całej Polski.

Helena Radlińska, patronka konkursu, twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce, w swojej teorii kładła nacisk na istotność pracy animatora w przestrzeni lokalnej i towarzyszące jej mechanizmy sił społecznych, czyli relacji zawiązującej się pomiędzy jednostką a środowiskiem.