Aktualności

Nagroda dla działaczki z gminy Czarna Dąbrówka [WIDEO]

Wśród laureatów tegorocznego konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej znalazła się Małgorzata Kotłowska. Kapituła konkursu doceniła wkład Pani Małgorzaty w dbałość o wszystkie grupy społeczne i maksymalizację potencjału środowiska wiejskiego.

Małgorzata Kotłowska – jest aktywistką w gminie Czarna Dąbrówka, inicjatorem powstania sieci świetlic środowiskowych oraz Stowarzyszenia „Loko-Motywa”. Kładzie nacisk na poprawienie życia ludzi należących do społeczności, dążąc do aktywizacji osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. Jest osobą pracowitą, skromną, nie ma dla niej rzeczy niemożliwych.

Konkurs dla Animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej ma na celu promowanie animatorów społecznych oraz wykonywanych przez nich działań. Kandydata do Konkursu zgłaszają osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje, dołączając do formularza zgłoszeniowego rekomendacje od przedstawicieli lokalnych władz, instytucji, grup formalnych i nieformalnych lub osób. Kapitułę Konkursu tworzą laureaci poprzednich pięciu edycji, czyli 38 animatorów z całej Polski.

Helena Radlińska, patronka konkursu, twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce, w swojej teorii kładła nacisk na istotność pracy animatora w przestrzeni lokalnej i towarzyszące jej mechanizmy sił społecznych, czyli relacji zawiązującej się pomiędzy jednostką a środowiskiem.