Aktualności

Nagroda dla społecznika ze Śląska [WIDEO]

Jednym z laureatów VI edycji Konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej jest Roman Warzecha. Kapituła konkursu doceniła jego niezwykłe zaangażowanie, wytrwałość i pasję w pielęgnowaniu tradycji muzycznych.

Roman Warzecha – wybitny działacz ruchu muzycznego na Śląsku, jeden z głównych realizatorów Ogólnopolskiego Zlotu Chórów i Orkiestr w Licheniu, założyciel chóru “Modus Vivendi”, ale także organizator pielgrzymek muzyków do Watykanu i Sanktuariów Maryjnych. Cechuje go konsekwentność w realizacji zamierzeń kulturalnych, pomysłowość i odwaga w podejmowaniu odpowiedzialnych, wielkich i trudnych wyzwań. Pan Roman Za pomocą prostych narzędzi- grania i śpiewu tworzy aktywną społeczność.

Konkurs dla Animatorów społecznych im. Heleny Radlińskiej ma na celu promowanie animatorów społecznych oraz wykonywanych przez nich działań. Kandydata do Konkursu zgłaszają osoby, grupy, środowiska, instytucje lub organizacje, dołączając do formularza zgłoszeniowego rekomendacje od przedstawicieli lokalnych władz, instytucji, grup formalnych i nieformalnych lub osób. Kapitułę Konkursu tworzą laureaci poprzednich pięciu edycji, czyli 38 animatorów z całej Polski.

Helena Radlińska, patronka konkursu, twórczyni pedagogiki społecznej w Polsce, w swojej teorii kładła nacisk na istotność pracy animatora w przestrzeni lokalnej i towarzyszące jej mechanizmy sił społecznych, czyli relacji zawiązującej się pomiędzy jednostką a środowiskiem.