Aktualności

Nowa publikacja CAL

Prezentujemy nową publikację “W kierunku spolecznościowej pracy socjalnej. Edukacyjno-środowiskowe determinanty interwencji publicznej” autorstwa dr Bohdana Skrzypczaka.

Książka o metodzie realizacji unikatowego 4-letniego projektu “Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, który można określić jako niebywały eksperyment w sferze modernizacji systemu pomocy społecznej, w której autor łączy interdyscyplinarne obszary pedagogiki i polityki społecznej i w sposób holistyczny zespala teorię z praktyką, ideę z działaniem.

Zapraszamy do lektury!

Plik do pobrania: “W kierunku spolecznościowej pracy socjalnej. Edukacyjno-środowiskowe determinanty interwencji publicznej”

Publikacja powstała w ramach projektu  systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standard ów usług pomocy i integracji społecznej (zadanie 3 – Działanie w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej). Projekt finansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.