Aktualności

Nowe publikacje CAL

Silniejsze społeczności. Jak budować potencjał społeczności i sektora publicznego – książka Steva Skinnera stanowi wprowadzenie w tematykę budowania potencjału lokalnych społeczności

 

 

Budowanie potencjału jest to długofalowy proces uczenia się i zmiany, który polega na odkrywaniu, uruchamianiu oraz czerpaniu ze zdolności, wiedzy, doświadczeń, przekonań i talentów obecnych w grupach i społecznościach. Podstawowym założeniem jest, aby docenić w pełni to, co już istnieje, co działa wewnątrz oraz sprawdza się w społecznościach – i zrobić to w taki sposób, aby wzmocnić zarówno ludzi jak i organizacje na ich drodze wzrostu i rozwoju. W niniejszej książce kwestionowane jest założenie, iż główny problem polega na tym, że w społecznościach brakuje potencjału czy zdolności oraz że społeczne grupy i liderzy powinni rozwijać swoje umiejętności, by być w stanie zasiąść za partnerskim stołem na równi z silnymi instytucjami.

Niniejsza książka stanowi wprowadzenie w tematykę budowania potencjału lokalnych społeczności. Opisane zostały w niej podejścia teoretyczne do tego zagadnienia, bieżąca praktyka, a także podstawowe zasady. Oferuje ona wskazówki oraz przykłady z dziedziny organizowania społeczności, przywołując doświadczenia wielu różnych grup, projektów oraz organizacji z całej Wielkiej Brytanii. Książka ta została napisana w celu wykreowania zmiany – ulepszenia praktyki, zakwestionowania postaw czy utartych przekonań oraz wypracowania nowych sposobów działania. Może ona pomóc czytelnikowi w projektowaniu, planowaniu oraz realizowaniu działań oraz programów mających na celu budowanie potencjału.

Publikacja w formacie PDF

Informacja pochodzi z serwisu www.osl.org.pl poświęconego tematyce organizowania społeczności lokalnej

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego