Aktualności

Nowa publikacja na temat animacji społecznej

„Na drodze do zmiany. Oblicza animacji społecznej Regionalnych Ośrodków EFS” – to pierwsza publikacja wydana przez Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego poświecona animacji społecznej Regionalnych Ośrodków EFS.

Publikacja powstała z inicjatywy i we współpracy z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, które prowadzi Regionalne Ośrodki EFS w Olsztynie i Elblągu. Treść książki została podzielona na dwie części: teoretyczną oraz praktyczną, opisującą studia przypadków tj. bardzo osobiste refleksje animatorów i animatorek na temat ich pracy.
Wśród autorów publikacji znajdują się eksperci i animatorzy Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL: Jacek Gralczyk, Paweł Jordan, Maciej Bielawski, Monika Hausman-Pniewska. Zapraszamy do lektury!

Do pobrania:

Na drodze do zmiany. Oblicza animacji społecznej Regionalnych Ośrodków EFS