Aktualności

Nowa publikacja na temat rewitalizacji społecznej

Zapraszamy do lektury opracowania  „Rewitalizacja społeczna – od aktywizacji do rozwoju lokalnego”.  Jest to doskonałe źródło wiedzy dla instytucji, które będą realizować bądź chcą usprawnić swoją działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Opracowanie stanowi wszechstronną, wielowątkową oraz wielowymiarową próbę zmierzenia się z problematyką rewitalizacji społecznej. Próba kształtowania praktyki społecznej za pomocą tej kategorii i kryjących się za nią treści nadal stanowi novum w Polsce.

W książce udało się połączyć rozważania o charakterze teoretycznym, rysujące możliwe inspiracje do zajmowania się problematyką rewitalizacji społecznej z inspirującymi studiami przypadku. Na pewno może być ona bardzo użyteczna nie tylko w tych społecznościach lokalnych, których dotyczą omawiane problemy, ale w zasadzie w każdej społeczności, w której na porządku dnia staje wyzwanie rewitalizacji. A staje ono również wtedy, gdy główni aktorzy uświadomią sobie zarówno potrzebę diagnozy, jak i zmiany.

Publikacja powstała w ramach projektu „Rewitalizacja społeczna – wymiana doświadczeń regionów w ramach aktywizacji społeczności lokalnej” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opracowanie powstało na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Redaktorem merytorycznym publikacji jest Bohdan Skrzypczak, prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Wśród autorów tekstów tworzących książkę znaleźli się eksperci i animatorzy CAL: Rafał Krenz, Agnieszka Matan, Zenon Matuszko i Stanislawa Retmaniak.

 Rewitalizacja społeczna – od aktywizacji do rozwoju lokalnego