Aktualności

Nowe publikacje CAL

Zdaniem autorki  Alison Gilchrist – networking umożliwia skuteczne działanie, bo wykorzystuje różnorodność i bogactwo sieci zasobów w społeczności. 

Prezentujemy kolejną książkę z serii publikacji, dotyczących pracy ze społecznością lokalną. Książka  Dlaczego relacje są ważne? Networking w rozwoju społecznościowym Alison Gilchrist o sieciach społecznych w rozwoju społeczności lokalnej stanowi unikalną pozycję w światowej bibliografii. Pojęcia takie jak sieci społeczne, rozwiązania sieciowe, networking na stałe weszły do różnych socjologicznych rozważań. Jednak publikacja Gilchrist pokazuje wagę sieci powiązań w ujęciu praktyki działania w społeczności. Kluczowym pojęciem jest silnie powiązana społeczność ‒ well connected community. Łączenie różnych ludzi, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw daje szanse na lepsze i szybsze znajdowanie rozwiązań złożonych problemów współczesnych społeczności.

Publikacja w formacie PDF

Informacja pochodzi z serwisu www.osl.org.pl poświęconego tematyce organizowania społeczności lokalnej

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego