Aktualności

Nowi Animatorzy Społeczni wybrani!

Zakończyliśmy wczoraj prace kapituły konkursu dla Animatorów Społecznych im. Heleny Radlińskiej. Grupa laureatów, która stanowi serce jury- intensywnie pracowała przez 2 dni, by wyłonić nagrodzonych w konkursie.

Aby zgłosić kandydata do konkursu należało wypełnić wniosek zgłoszeniowy on-line i załączyć 2 rekomendacje na przykład od przedstawicieli lokalnych władz, instytucji, grup formalnych i nieformalnych lub osób.

Spośród 43 nadesłanych zgłoszeń, wyłoniono 6 laureatów. Przyznano także dwie nagrody specjalne za działalność na rzecz budowania partnerstw oraz przeciwdziałanie stereotypom poprzez działania kulturalne.

Nagrody przyznawane są za pobudzanie do aktywności osób, grup i instytucji w przestrzeni publicznej, ożywiania społeczności lokalnej, inicjowania różnego rodzaju działania oraz pracę z wieloma grupami w środowisku lokalnym na rzecz wspólnego dobra.

Pomysłodawcą Konkursu jest Centrum Aktywności Lokalnej CAL, a od sześciu lat jego współorganizatorem jest też Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotychczas odbyło się 7 edycji Konkursu, a laureatami zostało 51 animatorów z całej Polski.