Aktualności

Nowy numer „Zoon Politikon” o autonomii

W Internecie już jest dostępne nowe wydanie rocznika naukowego „Zoon Politikon” poświęconego tematowi rodzajów autonomii i ich społecznym ograniczeniom.

Pomysł numeru jest rezultatem narastającej wątpliwości związanych z pojmowaniem autonomii i możliwościami osiągnięcia jej w świecie współczesnym – pisze we wstępie do rocznika Szymon Wróbel z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, ekspert Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych.

Zawartość rocznika naukowego „Zoon Politikon”  z jednej strony nawiązuje do arystotelesowskiej tradycji myślenia o sprawach społecznych  i życiu publicznym. Z drugiej zaś łączy w sobie kwestie podejmowane podczas realizacji projektu “Decydujmy razem”, zwłaszcza w trakcie cyklicznych seminariów “Teoria i praktyka lokalnych polityk publicznych organizowanych przez CBSiPL.

W numerze znajdziemy teksty m.in. Małgorzaty Kowalskiej (Autonomia czy alternomia. Pytania o moralne podstawy demokratycznej równości), Jana Hartmana (Wolność, przemoc i dyscyplina. Wycieczka poza mury filozofii polityki), czy Piotra Frączaka (Partnerstwo czy uzależnienie? Rzecz o autonomii organizacji pozarządowych), opracowania dot. autonomii w ujęciu myślicieli: Nietzschego (tekst Pawła Pieniążka), Rousseau (tekst Niny Gładziuk), czy Fouriera (tekst Krzysztofa Matuszewskiego). A także recenzję książki Piotra Laskowskiego zatytułowanej Maszyny wojenne. Georges Sorel i strategie radykalnej filozofii politycznej oraz tłumaczenia tekstów Stephena Darwalla (Wartość autonomii i autonomia woli) i Thomasa Maya (Pojęcie autonomii).

Zapraszamy do lektury!

Zoon Politikon 2011 (2)