Aktualności

Nr zapytania ofertowego: 6/5.3/2011

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego na organizację spotkań w subregionie Wzgórza Dalkowskie w 2011 roku
Nr zapytania ofertowego: 6/5.3/2011
Ogłoszenie rozpoczęcia przyjmowanie ofert dotyczących postępowania ofertowego nr 6/5.3/2011
  1. Przedmiot zamówienia: Organizację wydarzeń w subregionie Wzgórza Dalkowskie: spotkań plenarnych (tzw. Forów) oraz sesji roboczych jedno i dwudniowych (tzw. LAS-ów – Laboratoriów Animacji Społecznej) w 2011 roku
  2. Kryteria oceny: cena i doświadczenie
  3. Termin składania ofert: 15 lutego 2011 rok, godz. 15.00

Zapytanie ofertowe PDF.

Zapytanie ofertowe DOCX.

Informujemy o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na organizację spotkań w subregionie Wzgórza Dalkowskie w 2011 roku. Numer zapytania: 6/5.3/2011. Przyczyną unieważnienia jest niespełnienie warunków zamówienia przez żadnego ze zgłoszonych oferentów.