Aktualności

Nr zapytania ofertowego: 9/1.18/2010

Informacja o ogłoszeniu zapytania ofertowego dotyczącego przygotowania i organizacji konferencji edukacyjno-informacyjnej pt: “Animacja, integracja, edukacja – aktywna pomoc społeczna”, w tym wynajem sali konferencyjnej oraz zapewnienie usługi noclegowej i cateringowej podczas konferencji w Warszawie ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji  społecznej”.

Ogłaszamy rozpoczęcie przyjmowania ofert dotyczących postępowania ofertowego nr 9/1.18/2010.

Przedmiot zamówienia:Przygotowanie i organizacja konferencji edukacyjno-informacyjnej pt: “Animacja, integracja, edukacja – aktywna pomoc społeczna”, w tym wynajem sali konferencyjnej oraz zapewnienie usługi noclegowej i cateringowej podczas konferencji w Warszawie ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji  społecznej”.

Kryterium oceny – cena i doświadczenie. Termin składania ofert – 13 grudnia 2010 r. do godziny 15.00

9_Zapytanie ofertowe_konferencja_warszawa.doc

9_Zapytanie ofertowe_konferencja_warszawa.pdf

Odpowiedz_1.doc

Odpowiedz_1.pdf

Protokół_9_Warszawa.doc