Inicjatorem i koordynatorem programu Centrum Aktywnosci Lokalnej było Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS. Pracę nad wprowadzeniem idei calowskiej  rozpoczęto w 1997 roku. Szybki rozwój programu CAL uświadomił organizatorom konieczność stworzenia jednolitej organizacji koordynującej rozwój programu. Na przełomie 1999/2000 roku zostało powołane Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, którego zadaniem było stworzenie prężnego ośrodka kierującego programem CAL.

Pracę nad metodą i budowanie sieci zaczęliśmy w 2000 roku. Wraz z założeniem stowarzyszenia poczuliśmy potrzebę zainicjowanie zmian w sposobie funkcjonowania instytucji samorządowych. Zależało nam na zainspirowaniu liderów instytucji do odejścia od skostniałych metod pracy, otwarcia się na potrzeby społeczeństwa, pójścia z duchem czasu.

Zaprosiliśmy pracowników kilku ośrodków w Polsce do wzięcia udziału w programie pilotażowym, podczas którego mieli szansę doskonalenia swoich umiejętności w zakresie zarządzania instytucją publiczną i poznania nowych sposobów działania, otwierających instytucję publiczną na potrzeby społeczności lokalnej. Uczestniczyli oni też w wizytach studyjnych, dzięki którym zobaczyli, jak wygląda analogiczna forma pracy u zachodnich sąsiadów. Potem rozpoczął się skrupulatny proces wprowadzenia zmian. Osoby zarządzające zaczęły tworzyć organizacje pozarządowe działające przy ośrodkach, rozwijać wolontariat, tworzyć grupy samopomocowe, wchodzić w relacje partnerskie z innymi ośrodkami. Dzisiaj te osoby są naszymi ekspertami i ich praca staje się inspiracją dla innych.


english russia
CAL TV