Zaangażowanie, wiara w potencjał społeczności, długofalowa strategia, otwartość na współpracę, normalność i ideowość, a także przekonanie o możliwości rozwoju w oparciu o edukację: społeczną oraz społeczności. 

Jesteśmy jedyną organizacją zajmującą się kompleksowo (edukacja nieformalna i akademicka, badania, publikacje, wspieranie instytucji, współpraca międzynarodowa, sieciowanie) problematyką aktywizacji i rozwoju społecznosci lokalnych. Od 15 lat tworzymy profesjonalne środowisko animatorów społecznych i ekspertów od lokalnego rozwoju (grupa animatorów, ekspertów i trenerów łączących  profesjonalne przygotowanie edukacyjne z doświadczeniem praktycznym). Dobrze komunikujemy się i współpracujemy z różnorodnymi środowiskami zawodowymi, społecznymi i lokalnymi.

W naszym Dziale Współpracy i Szkoleń posiadamy:

  • metodykę  nauczania i uczenia się,
  • zespół trenerów i edukatorów (mentorów, tutorów, superwizorów, couchów)
  • materiały edukacyjne,  podręczniki,
  • sieć ośrodków stażowych,
  • doświadczenie w realizacji wizyt studyjnych (krajowych i zagranicznych)

Jesteśmy organizacją pozarządową (o statusie organiacji pożytku publicznego), ale pracujemy głównie z sektorem publicznym, wyróżniamy i wspieramy certyfikowane ośrodki Centrów Aktywności Lokalnej, potrafimy tworzyć innowacyjne i systemowe rozwiązania społeczne dla różnorodnych środowisk zawodowych, regionalnych i lokalnych w oparciu o metodologię Laboratorium Społecznego, specjalizujemy się i jesteśmy skuteczni  w edukacji oraz uspołecznianiu i „ożywianiu“  instytucji publicznych, wspieramy inicjowanie oddolnych i partycypacyjnych strategii kreowania polityki społecznej i publicznej (w ramach Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych).

english russia
CAL TV