“Odkryj siłę społeczności“ – to hasło w skrócie oddaje filozofię i sposób działania naszej organizacji. Jesteśmy  przekonani, że zmianę i rozwój społeczny trzeba rozpocząć od konkretnej społeczności: lokalnej, sąsiedzkiej, wirtualnej, interesu. Potencjał i siłę społeczności trzeba jednak umieć odkryć, wspierać i rozwijać. Tego można się nauczyć. Wierząc w siłę sprawczą edukacji, odwołujemy się do polskiej tradycji pedagogiki i pracy społecznej, czego programowym  i symbolicznym wyrazem jest powołany przez nas Instytut im. Heleny Radlińskiej.

W ciągu ponad 20-letniej działalności opracowaliśmy skuteczną  i uniwersalną metodę ożywiania społecznej energii, którą nazwaliśmy animacją społeczną. Wiemy, że jej zastosowanie przynosi realne zmiany w życiu ludzi i społeczności. Sprawdzoną i efektywną strategią, którą stosujemy od wielu lat, okazało się wspieranie aktywnych społeczności poprzez  odpowiednio przygotowane do tej roli lokalne instytucje publiczne, które promujemy pod wspólną marką CAL – centrum aktywności lokalnej.

Nasze innowacyjne rozwiązania służą praktycznej realizacji idei zrównoważonego rozwoju lokalnego, którego efektem jest lepsza jakość życia i równe szanse rozwoju dla każdego obywatela. Jesteśmy pewni, że jest to możliwe przede wszystkim  poprzez uruchomienie potencjału ludzi – „odkrycie siły społeczności“.

  • Edukujemy pracowników i wspieramy lokalne instytucje publiczne w realizacji usług środowiskowych i społecznych oraz zarządzania partycypacyjnego (Centra Aktywności Lokalnej)
  • Kształcimy pracowników socjalnych, organizatorów społeczności lokalnej, urzędników, bibliotekarzy, animatorów kultury, nauczycieli, liderów społecznych w zakresie animacji i przedsiębiorczości społecznej, aktywnej integracji i polityki społecznej oraz innowacyjnych rozwiązań społeczno-edukacyjnych
  • Organizujemy spotkania organizatorów społeczności lokalnych
  • Wspieramy środowiska i ruchy społeczne
  • Prowadzimy obserwacje, badania i diagnozy
  • Wypracowujemy innowacyjne rozwiązania problemów i usług społecznych
  • Opracowujemy  społeczno-edukacyjne  systemowe rozwiązania dla administracji rządowej w zakresie szeroko pojętej polityki społecznej
  • Tworzymy środowisko i przestrzeń do spotkania i refleksji nad uwarunkowaniami rozwoju społecznego

 

Jak się wszystko zaczęło? 

Inicjatorem i koordynatorem programu Centrum Aktywności Lokalnej było Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS. Pracę nad wprowadzeniem idei calowskiej  rozpoczęto w 1997 roku. Szybki rozwój programu CAL uświadomił organizatorom konieczność stworzenia jednolitej organizacji koordynującej rozwój programu. Na przełomie 1999/2000 roku zostało powołane Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, którego zadaniem było stworzenie prężnego ośrodka kierującego programem CAL.

Pracę nad metodą i budowanie sieci zaczęliśmy w 2000 roku. Wraz z założeniem stowarzyszenia poczuliśmy potrzebę zainicjowanie zmian w sposobie funkcjonowania instytucji samorządowych. Zależało nam na zainspirowaniu liderów instytucji do odejścia od skostniałych metod pracy, otwarcia się na potrzeby społeczeństwa, pójścia z duchem czasu.

Zaprosiliśmy pracowników kilku ośrodków w Polsce do wzięcia udziału w programie pilotażowym, podczas którego mieli szansę doskonalenia swoich umiejętności w zakresie zarządzania instytucją publiczną i poznania nowych sposobów działania, otwierających instytucję publiczną na potrzeby społeczności lokalnej. Uczestniczyli oni też w wizytach studyjnych, dzięki którym zobaczyli, jak wygląda analogiczna forma pracy u zachodnich sąsiadów. Potem rozpoczął się skrupulatny proces wprowadzenia zmian. Osoby zarządzające zaczęły tworzyć organizacje pozarządowe działające przy ośrodkach, rozwijać wolontariat, tworzyć grupy samopomocowe, wchodzić w relacje partnerskie z innymi ośrodkami. Dzisiaj te osoby są naszymi ekspertami i ich praca staje się inspiracją dla innych.


Statut Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL