Collegium Civitas
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Fundacja Fundusz Współpracy
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Fundacja Naszyjnik Północy
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej
Instytut Pedagogiki Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
Instytut Spraw Publicznych
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem w Jeleniej Górze na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
Małopolski Instytut Kultury
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Sieć SPLOT
Stowarzyszenie BORIS
Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana
Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów “Bałt”
Stowarzyszenie Mocni Razem
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zielonkowskie Forum Samorządowe