Projekt:
Dodane: 14-05-2019
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi zaprasza do złożenia ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące usługi cateringowej: całodziennej przerwy kawowej oraz przerwy obiadowej w trakcie szkoleń dla uczestników projektu pt. „Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do Wig 20”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oferty należy przesyłać w formie wypełnionego formularza ofertowego w terminie do 21 maja 2019 r. na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com   Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym.  Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania należy kierować na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com   Zainteresowane osoby prosimy o pobranie oraz zapoznanie się z poniższymi plikami: Rozeznanie rynku – materiały biurowe
Termin składania zapytań ofertowych: 21-05-2019 00:00

Więcej

Projekt:
Dodane: 27-06-2020
Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania ofert do  na usługę trenerską polegającą na przeprowadzeniu warsztatów Akademii Kompetencji Społecznych w projekcie "Planowanie i działanie- integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc"
Szczegółowe informacje znajdą Państwo również  w Bazie Konkurencyjności - link poniżej
Termin składania zapytań ofertowych: 03-07-2020 24:00

Więcej

Projekt:
Dodane: 14-05-2019
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi zaprasza do złożenia ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące usługi cateringowej: całodziennej przerwy kawowej oraz przerwy obiadowej w trakcie szkoleń dla uczestników projektu pt. „Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do Wig 20”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oferty należy przesyłać w formie wypełnionego formularza ofertowego w terminie do 21 maja 2019 r. na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com   Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym.  Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania należy kierować na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com   Zainteresowane osoby prosimy o pobranie oraz zapoznanie się z poniższymi plikami: Rozeznanie rynku – materiały biurowe
Termin składania zapytań ofertowych: 19-05-2019 23:59

Więcej

Projekt:
Dodane: 06-05-2019
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi zaprasza do złożenia ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące zakupu materiałów biurowych dla uczestników projektu pt. „Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do Wig 20”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oferty należy przesyłać w formie wypełnionego formularza ofertowego w terminie do 8 maja 2019 r. na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com   Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym.  Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania należy kierować na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com   Zainteresowane osoby prosimy o pobranie oraz zapoznanie się z poniższymi plikami: Rozeznanie rynku – materiały biurowe
Termin składania zapytań ofertowych: 08-05-2019 17:00

Więcej

Projekt:
Dodane: 19-05-2020
Fundacja im. Zofii Zamenhof zaprasza do złożenia ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące opracowania raportu z ewaluacji szkoleń w projekcie pt. „Akademia Innowacji i Start-upów „Od garażu do Wig 20”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Oferty należy przesyłać w formie wypełnionego formularza ofertowego w terminie do 25 maja 2020 r. na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com   Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym.  Wszelkie pytania na temat niniejszego zapytania należy kierować na adres: akademiainnowacyjnosci@gmail.com   Zainteresowane osoby prosimy o pobranie oraz zapoznanie się z poniższymi plikami: Rozeznanie rynku – raport
Termin składania zapytań ofertowych: 25-05-2020 23:59

Więcej