Projekt: Decydujmy razem
Dodane: 06-03-2014
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ogłasza zapytanie ofertowe na wprowadzenie do tematu, moderowanie i podsumowanie dyskusji podczas 2 wydarzeń partycypacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego o statusie obserwatora (dwie miejscowości z przewidzianych trzech: Gołdap, Kowale Oleckie, Świętajno) w subregionie EGO w 2014 r., realizowanych w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych". 
Termin składania zapytań ofertowych: 21-03-2014 13:00

Więcej

Projekt: Decydujmy razem
Dodane: 12-02-2014
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ogłasza zapytanie ofertowe na organizację 12 warsztatów w społecznościach w subregionie Puszcza Białowieska w 2014 r., realizowanych w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych". 
Termin składania zapytań ofertowych: 27-02-2014 13:00

Więcej

Projekt: Decydujmy razem
Dodane: 14-02-2014
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ogłasza zapytanie ofertowe na organizację 4 wydarzeń subregionalnych w subregionie Krzemienny Krąg w 2014 r., realizowanych w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych". 
Termin składania zapytań ofertowych: 03-03-2014 13:00

Więcej

Projekt: Decydujmy razem
Dodane:
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie dwudniowego Szkolenia Subregionalnego na temat partycypacji publicznej w subregionie Mazowsze Płockie w 2014 r., realizowanego w ramach projektu "Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych". 
Termin składania zapytań ofertowych: 03-03-2014 13:00

Więcej

Projekt: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej
Dodane:
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL ogłasza zapytanie ofertowe 147/1.18/2014 na  druk trzech publikacji: „Dlaczego relacje są ważne? Networking w praktyce” (2000 egz.), „ABCD: Rozwój społeczności w oparciu o zasoby. Model ABCD w praktyce” (2000 egz.) oraz „Silniejsze społeczności. Jak budować potencjał społeczności i sektora publicznego” (2000 egz.)  w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Termin nadsyłania oferty: 28.02.2014 r.  
Termin składania zapytań ofertowych: 28-02-2014 12:00

Więcej