Projekt:
Dodane: 08-08-2019
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, w związku z realizacją projektu "AKCJA AKTYWIZACJA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia ofert w odpowiedzi na rozeznanie rynku, którego przedmiotem jest realizacji usługi Lidera ds. partnerstw.   Szczegóły dotyczące zapytania znajdą Państwo w załączniku
Termin składania zapytań ofertowych: 14-08-2019 12:00

Więcej

Projekt:
Dodane: 23-07-2018
TOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, CAL, ul. Ludwika Michała Paca 04-386 Warszawa, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: realizację usługi indywidualnego poradnictwa psychologicznego, prawnego, obywatelskiego dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w projekcie pn. „Krok naprzód” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania zapytań ofertowych: 27-07-2018 24:00

Więcej

Projekt:
Dodane: 04-07-2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie konspektu zajęć oraz  warsztatów kompetencji społecznych w ramach realizacji projektu pn. "Krok naprzód" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.   W zapytaniu ofertowym w ramach procedury rozeznania rynku z dnia 04.07.2018 r. polegającym na wyłonieniu wykonawcy konspektu zajęć oraz  warsztatów kompetencji społecznych w projekcie pt. „Krok naprzód”  - nastąpiła oczywista omyłka w pkt. 4  . Kryteria oceny ofert. W 2 kryterium dotyczącym oceny konspektu zajęć zamiast zdania:  "suma punktów przyznanych przez każdego eksperta" powinno być  "średnia punktów przyznanych przez każdego eksperta".
Termin składania zapytań ofertowych: 09-07-2018 23:59

Więcej

Projekt:
Dodane: 25-06-2018
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi treningu kompetencji i umiejętności społecznych. W ramach realizacji projektu pn. "Krok naprzód" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  
Termin składania zapytań ofertowych: 29-06-2018 23:59

Więcej

Projekt:
Dodane: 22-01-2018
Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 40, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu Nr 2/CAL/ZITAJ/2018 na: pełnienie funkcji członka/członkini lub koordynatora/koordynatorki Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI) w projekcie „Lepsze jutro” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin składania zapytań ofertowych: 18-02-2018 24:00

Więcej