Projekt:
Dodane: 13-07-2017
Zapraszamy do składania ofert na: Pełnienie funkcji mentora rozwoju lokalnego  w projekcie pn. "Kielecko - Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"  w ramach Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego  2014-2020. Więcej szczegółów w załącznikach. Termin składania ofert upływa z dniem 21 lipca 2017 r.
Termin składania zapytań ofertowych: 21-07-2017 23:59

Więcej

Projekt: Regionalne
Dodane: 02-03-2017
Zapraszamy do składania ofert na: świadczenia usługi Trenera w trakcie przeprowadzenia cyklu 2-dniowych warsztatów (15 h dyd.) w ramach Panelu Kompetencji Społecznych w projekcie pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim Obszarze Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   Termin składania ofert do 09 marca 2017 r.   Więcej szczegółów w załącznikach.
Termin składania zapytań ofertowych: 09-03-2017 18:00

Więcej

Projekt: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego
Dodane:
Zapraszamy do składania ofert do Zapytania nr 5/CAL/OWES/2016 na Usługi noclegowe i wyżywieniowe podczas spotkań i warsztatów w projekcie pn. "Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" w ramach Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej  w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego  2014-2020. Termin składania ofert mija w dniu 09. 03. 2017r.
Termin składania zapytań ofertowych: 09-03-2017 23:59

Więcej

Projekt:
Dodane: 22-12-2016
Zapraszamy do składania ofert na:   Usługi noclegowe i  wyżywieniowe  na spotkania i warsztaty w projekcie pn. "Kielecko -Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"     Termin składania ofert upływa z dniem 30 grudnia 2016 r.   Więcej szczegółów w załącznikach.
Termin składania zapytań ofertowych: 30-12-2016 23:59

Więcej

Projekt:
Dodane: 20-12-2016
Zapraszamy do składania ofert na:   wyłonienie 5 członków Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI) oraz jej koordynatora w projekcie pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickim Obszarze Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego       Termin składania ofert upływa z dniem 02.01.2017 r.  Więcej szczegółów w załącznikach.
Termin składania zapytań ofertowych: 02-01-2017 23:59

Więcej