Aktualności

O “Rewitalizacji społecznej” rozmawiano w Krakowie

W dniu 17 października 2014 r. w Krakowie odbyła się 7 z cyklu 16 konferencji promujących osiągnięcia projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Pani Małgorzata Marcińska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz Pan Dariusz Kapusta – Dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, którzy przedstawili główne założenia oraz cele projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”. W dalszej części konferencji wygłoszone zostały prelekcje na temat roli rewitalizacji w świetle nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 oraz zostały szczegółowo zaprezentowane wiodące rezultaty projektu „Rewitalizacja społeczna”. Konferencję zamknął Regionalny panel ds. rewitalizacji społecznej, w ramach którego podjęto dyskusję dotyczącą problematyki rewitalizacji w kraju pod kątem przyszłych działań w nowej perspektywie.