Aktualności

Z “Wyspy” do “Naszego miejsca”!

Historia o tym jak z „Zapomnianej wyspy“  dotrzeć do “Swojego miejsca”, czyli doświadczenia organizatorów społeczności lokalnej z Radomia w pracy z mieszkańcami.

Osiedle socjalne przy ul. Marii Gajl w Radomiu zbudowano w 2006 roku na obrzeżach miasta, na terenach wiejskich i choć dzisiaj można powiedzieć, że część mieszkańców już zaaklimatyzowała się to na początku dla osób przesiedlonych kojarzyło się głównie z zesłaniem na Wyspę, odludziem. Świadczyły o tym zarówno wypowiedzi mieszkańców jak i napisy sporządzone przez nich samych na ścianie klatki schodowej jednego z budynków przy ul. Marii Gajl. Postępująca dewastacja osiedla również odzwierciedlała stosunek mieszkańców do tego miejsca.

Od 2012 roku pracę na osiedlu rozpoczęli organizatorzy społeczności lokalnej i na początku skupili się przede wszystkim na znalezieniu liderów oraz aktywizowaniu społeczności. Niezbędne były też działania integrujące społeczność, która liczy ponad 1000 osób i stanowi zbiór osób z terenu całego miasta. W tym celu każdą akcję: sprzątanie osiedla, festyn rodzinny, piknik jesienny, Bieg Niepodległości omawiano i szykowano wspólnie z mieszkańcami uwzględniając ich pomysły, potrzeby i chęć współpracy i działania. W chwili powstania na osiedlu w 2014 roku Klubu Środowiskowego ARKA podjęto współpracę w zakresie udostępnienia miejsca na spotkania organizatora społeczności lokalnej z mieszkańcami. Tak zawiązała się wśród mieszkańców Grupa Inicjatywna “Kto jak nie my”. Pierwszą inicjatywą Grupy był udział w konkursie grantowym “Zielona ławeczka” organizowanym przez Bank Ochrony Środowiska.  Wówczas mieszkańcy zazielenili trawniki przed wszystkimi blokami i posadzili krzewy oraz otrzymali ławeczkę, która jako jedyne wówczas miejsce do siedzenia na osiedlu do dzisiaj służy mieszkańcom.

W 2016 roku w ramach konkursu grantowego organizowanego przez FIO Mazowsze Lokalnie – inicjatywy oddolne Grupa inicjatywna “Kto jak nie my” sporządziła projekt „Nasze miejsce”.  Pomysł projektu wyszedł od mieszkańców. Rolą organizatora społeczności lokalnej było znalezienie informacji o konkursie, zainteresowanie nim mieszkańców oraz pomoc na etapie pisania, składania i realizacji projektu. W ramach działania mieszkańcy musieli znaleźć miejsce sprzyjające do spotkań dla wszystkich, zrobić niezbędne zakupy, oczyścić teren z zarośli i nieczystości, zająć się renowacją szpul drewnianych, które aktualnie pełnią funkcję stołów, zbudować ławki, grilla, piaskownicę, ogrodzenie z opon oraz zazielenić teren. Niezbędne było tez wystąpienie z pismem o zgodę prezydenta Miasta na realizację projektu I organizacja festynu na zakończenie projektu.

Celem projektu było zbudowanie miejsca spotkań dla wszystkich pokoleń, zarówno dzieci jak i osób starszych, które z racji braku miejsc siedzących na osiedlu często zamiast wyjść w okresie letnim przesiadują w oknach. Z relacji mieszkańców wynika, że młodzież urządza sobie w tym miejscu urodziny, wychodzą babcie z wnuczkami, dzieci korzystają z piaskownicy, rysują.

Realizacja ‘Naszego miejsca” nie obyła się jednak bez problemów. Wśród mieszkańców pojawili się przeciwnicy projektu. Chcieli mieć pewność, że działanie nie jest samowolne. Przez cały okres realizacji projektu organizowano spotkania obywatelskie „Spotkajmy się przy kawie i herbacie” mające na celu przede wszystkim promocję projektu i zachęcenie jak największej liczby mieszkańców do pomocy przy powstawaniu „Naszego miejsca”. Ostatecznie mieszkańcy zaakceptowali projekt uczestnicząc w lokalnym festynie, podczas którego Prezydent Radomia przecinając wstęgę dokonał uroczystego otwarcia “Naszego miejsca”.

Dziś jak podają osoby zaangażowane w projekt cyt.  „Nasze miejsce żyje własnym życiem. Nikt już nie ma wątpliwości, że to miejsce dla wszystkich mieszkańców”.

Jako organizatorzy społeczności lokalnej mamy nadzieję, że „Nasze miejsce” będzie łączyć i integrować mieszkańców. Liczymy, że to zaowocuje aktywnością mieszkańców na rzecz wspólnego dobra. Zależy nam aby mieszkańcy zaczęli  identyfikować się z miejscem zamieszkania. Wierzymy, że będą dbać o swoje osiedle i aktywnie pracować dla dobra całej społeczności.

Radom_wyspa

Anna Sztencel

Organizatorka Społeczności Lokalnej

MOPS Radom