Aktualności

Organizatorzy społeczności lokalnej w Bielsku-Białej

Do Bielska-Białej przyjechało niemal 100 pracowników socjalnych. Spotykają się, by rozmawiać o założeniach i perspektywach nowej roli pracownika socjalnego: organizatora społeczności lokalnej.

Organizowanie społeczności lokalnej to innowacyjny sposób pracy ze społecznością lokalną, w szczególności społecznością trudną ‒ taką, w której pojawiają się problemy społeczne, ale też dotyczące materialnych warunków życia mieszkańców i ich otoczenia. Metoda OSL opiera się na aktywizowaniu mieszkańców, budowaniu w nich poczucia własnej wartości i wpływu na swoje życie i otoczenie, a także na zachęcaniu ich, by nauczyli się „brać swoje sprawy we własne ręce”. Działania organizatora społeczności lokalnej nakierowane są więc na całe lokalne społeczności i funkcjonujące w ich ramach grupy.

Do Bielska-Białej na Konferencję Pracowników Socjalnych – Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej właśnie przyjechali pracownicy socjalni, którzy już pracują, lub wkrótce zaczną pracować metodą OSL.

Co już udało się zrobić

Za nami pierwszy dzień konferencji. Podczas spotkania jako pierwsza głos zabrała Katarzyna Dłuska, kierowniczka projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w ramach którego odbywa się wydarzenie. – To wyjątkowy projekt. Pierwszy raz w historii podjęto próbę całościowego ogarnięcia pomocy społecznej. To co będzie efektem tego projektu nie wychodzi z biurka urzędnika, lecz jest efektem pracy wielu osób mających duże doświadczenie i wiedzę z zakresu pomocy osobom potrzebującym wsparcia –podkreślała Dłuska.

Magdalena Popłońska-Kowalska przybliżyła uczestnikom forum co dotychczas udało się osiągnąć w toku projektu. Przypomniała, że przez dwa lata w sposób pilotażowy metodę organizowania społeczności lokalnej wdrażało 82 pracowników socjalnych w 52 ośrodkach pomocy społecznej w całej Polsce. W ramach pilotażu nie tylko prowadzono intensywne szkolenia (10 zjazdów, 200 godzin pracy na każdą grupę!) ale też wspierano działania w poszczególnych ośrodkach, zorganizowano wizyty studyjne w Wielkiej Brytanii, zrealizowano Fora Animatorów Społecznych. – Praca metodą OSL to jednak długofalowy proces. Najpierw trzeba wprowadzić zmianę w myśleniu pracowników socjalnych, by potem móc wprowadzić zmianę w myśleniu osób, którym pomagamy – podsumowała Popłońska-Kowalska.

Co przed nami

Organizowanie społeczności lokalnej to metoda, która wychodzi w przyszłość, ale jednocześnie jest mocno ugruntowana w tradycji – podsumował Bohdan Skrzypczak prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Właśnie przyszłości dotyczyła dalsza część pierwszego dnia forum: Uczestnicy w grupach dyskutowali na temat sposobów w jaki będą chcieli tworzyć ogólnopolskie środowisko organizatorów społeczności lokalnej.

Pierwszy dzień forum uświetnił występ integracyjnego „Teatru Grodzkiego” prowadzonego przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne.

Przed nami kolejne dwa, intensywne dni konferencji.

 

Projekt “Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego