Aktualności

Organizowanie społeczności lokalnej – w kierunku rozwiązań systemowych

O tym jakie są systemowe perspektywy wdrożenia modelu organizowania społeczności lokalnej mogliśmy się dowiedzieć podczas ostatniego dnia Konferencji Pracowników Socjalnych „Usługa społeczna na rzecz aktywnej integracji”.

Ustawa o pomocy społecznej w obecnym kształcie kładzie nacisk głównie na potrzebę działań wspierających jednostki i rodziny, choć nie wyklucza pracy ze społecznością. Cezary Miżejewski, niezależny ekspert ds. polityki społecznej podczas konferencji mówił o potrzebie rozszerzenia definicji pracy socjalnej, tak aby w sposób jednoznaczny obejmowała również pracę ze społecznością lokalną. – Do prowadzenia pracy ze społecznością przez pracowników socjalnych często wystarcza sam dobra wola. Czasami jednak nie wystarcza, dlatego warto wprowadzić do ustawy zapisy, które w sposób jednoznaczny uwzględnią pracę metodą OSL przez instytucje pomocy społecznej – Mówił Cezary Miżejewski. – Niestety samorządy często nie dają zielonego światła dla takich działań, w myśl zasady, że jeśli coś nie jest jednoznacznie zapisane w ustawie, to znaczy, ze nie jest dozwolone.

Zwracał jednak uwagę, że skuteczne wprowadzenie metody OSL nie jest wyłącznie kwestią pieniędzy i zmian w prawie. – Wcześniejsze doświadczenia pokazują, że równie ważne jest budowanie metodologii i kształcenie – mówił Miżejewski.

Drugą część ostatniego dnia konferencji wypełniły warsztaty na temat praktycznych wyzwań stojących przed ośrodkiem pomocy społecznej oraz pracownikiem socjalnym pracującym ze społecznością. Bazując na przykładach działań podejmowanych w różnych miejscach Polski mieli okazję wymienić się swoimi doświadczeniami z takich obszarów jak budowanie sieci współpracy, szukanie dowodów zmiany czy praca w mikrospołecznościach.

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.