Aktualności

Organizowanie społeczności lokalnej – nowa jakość, perspektywa, wyzwanie

Merytorycznie, praktycznie, emocjonalnie i kulturalnie – tak można opisać atmosferę konferencji, która odbyła się w Krakowie w dn. 24-25 listopada.

Organizatorzy i organizatorki społeczności lokalnych spotkali się po raz trzeci, aby wymienić się pomysłami, doświadczeniami i zobaczyć pracę tych, którzy wdrażają model OSL (www.osl.org.pl) do pracy w ośrodkach. Po co? Po to, aby zaangażować w rozwiązywanie problemów społecznych nie tylko pracowników pomocy społecznej, ale również społeczności, instytucje i organizacje, liderów i samych mieszkańców. O tym jak przekonać nie przekonanych do takiej pracy opowiadali członkowie Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych (www.forum.osl.org.pl). Jak robią to u siebie? Edukują, zbierają dowody zmiany, prezentują i przekonują, że praca środowiskowa była i jest nieodłącznym ogniwem pracy socjalnej, a włączenie jej w paletę narzędzi pracowników przynosi konkretne efekty. Jakie są te efekty i jakie zmiany przynosi praca metodą OSL przekonywaliśmy się podczas 7 wizyt studyjnych, które zorganizował MOPS w Krakowie – gospodarz i współorganizator konferencji.

Fot. Dorota Starzyńska